زمین شناسی

سنگ شناسی رسوبی

داغ: سنگ شناسی رسوبی پیشگفتار سنگ های رسوبی بیش ازهفتادوپنج درصدسطح زمین را می پوشانند. یک توده رسوبی شامل موادی است که در سطح یا نزدیک سطح زمین ودر محیطی که دارای فشار و حرارت پایین می باشد، انباشته می‌گردد. معمولاً مواد رسوبی از مایعی که آن ها را در بر می گیرد، در محیط های مختلف رسوبی ته نشین ...

بیشتر بخوانید »

Gis چیست

داغ: GIS چیست؟ تعریف اول:  GIS مجموعه ای از امکانات برای جمع آوری، ذخیره، بازیابی، آنالیز، تبدیل و نمایش داده های مکانی از جهان واقعی برای مقاصد ویژه. Burrough 1988

بیشتر بخوانید »