شبکه

نمونه سوالات طراحی و پیاده سازی زیر ساخت شبکه های کامپیوتری – مهندس ملیحه امینی

داغ: دانلود فایل pdf آدرس ۱۹۰٫۱۶۸٫۰٫۰ را به ۶ زیر شبکه بشکنید. اولین و آخرین آدرس مجاز آن را هم مشخص کنید برای این کار ابتدا تعداد های بیتهای لازم برای ایجاد شبکه را بدست می اوریم که در این حال ۳ بیت می باشد با این ۳ بیت می توان ۸ حالت مختلف زیر را ایجاد نمود ۰۰۰ ۰۰۱ ...

بیشتر بخوانید »