متفرقه

استاندارد حسابداری‌ شماره‌ ۱ – نحوه‌ ارائه‌ صورتهای‌ مالی

داغ:     استاندارد حسابداری‌ شماره‌ ۱ نحوه‌ ارائه‌ صورتهای‌ مالی فهرست‌ مندرجات‌   شماره‌ بند ·     مقدمه‌ ۱ ·    دامنه‌ کاربرد      5  -  2 ·    هدف‌ صورتهای‌ مالی‌ ۶ ·    مسئولیت‌ صورتهای‌ مالی‌ ۷ ·    اجزای‌ صورتهای‌ مالی‌ ۸ ·    ملاحظات‌ کلی‌     40 -  9 –  ارائه‌ مطلوب‌ و رعایت‌ استانداردهای‌ حسابداری‌     16 -  9 –  ...

بیشتر بخوانید »

حسابداری صنعتی

داغ: منظور از حسابداری صنعتی (بهای تمام شد) چیست؟ حسابداری صنعتی شاخه‌ای از علم و فن حسابداری است که وظیفه جمع آوری اطلاعات مربوط به عوامل هزینه و محاسبه  بهای تمام شده محصولات و خدمات را بر عهده داشته با و تجزیه و تحلیل گزارش‌ها و بررسی‌ راههای تولید روشهای تقلیل بهای تمام شده تولیدات را بیان می‌کند.

بیشتر بخوانید »

فرهنگ اصطلاحات مالیاتی

داغ: فرهنگ اصطلاحات مالیاتی  ارث  (فقه-مدنی) دارایی متوفی بعد از کسر واجبات مالی و دیون و ثلث را ارث گویند و مالیات بر ارث به آن تعلق می گیرد یعنی مبلغ حاصل از جمع واجبات مالی و دیون و ثلث باید از دارایی مثبت میت خارج شود باقیمانده متعلق مالیات بر ارث است زیرا عنوان ارث فقط بر همان باقیمانده صدق می کند . ارث ...

بیشتر بخوانید »