کامپیوتر

برنامه ضرب اعداد بزرگ به زبان پاسکال

داغ: در این برنامه  اعداد به صورت رشته وارد برنامه می شوند برنامه این اعداد را در یک رشته کپی کرده و بعد از آن اعداد متناظر در رشته را با هم جمع می کند برای عملیات ضرب این عمل به تعداد مورد نظر (عددی که رشته اول در آن ضرب می شود) تکرار می شود.   در این برنامه ...

بیشتر بخوانید »

زبانهای برنامه نویسی هوش مصنوعی

داغ: مقدمه تکنیک ها وزبانهای برنامه نویسی هوش مصنوعی ما در عصری زندگی می کنیم که جامعه شناسان آن را عصر انقلاب کامپیوتر نام نهاده اند و مانند هر انقلاب واقعی دیگر، انقلابی است گسترده و فراگیر و تأثیر پایداری برجامعه خواهد داشت. این انقلاب در اقتصاد امروز و نظم جامعه، به همان میزان  انقلاب صنعتی در قرن ۱۹ تأثیر ...

بیشتر بخوانید »

ریز پردازنده ها

داغ: مقدمه : از زمان پیدایش پردازنده پنتیوم در عرصه کامپیوتر این پردازنده به سرعت موقعیت خود را در بازار کامپیوتر تثبیت کرده است . پردازنده های پنتیوم در همه جا مورد استفاده قرار گرفته اند . از سیستم های کنترل تا سرویس دهنده های بسیار پر قدرت شبکه ها . پردازنده پنتیوم علیرغم پیشرفتهای فراوان در معماری ساخت با ...

بیشتر بخوانید »

اسمبل سیستم

داغ:   مــقدمـه: با سپاس بیکران به درگاه پروردگار متعال و مدد از او برای انجام وظایف و محولات. امروزه کامپیوتر مهمترین وسیله زندگی بشر محسوب می شود و می توان گفت این صنعت جزئی از زندگی روزمره انسان شده است، این تکنولوژی جدید به سرعت در تمام علوم و فنون رخنه کرده و اکنون بیشتر این علوم بدون کاربرد ...

بیشتر بخوانید »