حسابرسی

دستورالعمل تهیه گزارش حسابرسی

داغ: این دستورالعمل برای حسابرسی صورتهای مالی که دوره مالی آنها از تاریخ اول فروردین ۱۳۸۴  یا  بعـد از آن شـروع می‌شـود،  لازم‌الاجـراست. کلیـات ۱ . هدف این دستورالعمل، ایجاد هماهنگی در نحوه تهیه و ارائه گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، با توجه به بخشهای ۷۰ و ۷۱ استانداردهای حسابرسی است. چنانچه در عمل به موضوعاتی برخورد شود که راه ...

بیشتر بخوانید »

عوامل موثر بر گزارش مشروط حسابرسی

داغ:   عوامل موثر بر گزارش مشروط حسابرسی دکتر سید حسین سجادی[۱]، دکتر حسن فرازمند[۲]، دکتر محسن دستگیر[۳]، دلشاد دهقان­فر[۴] چکیده     در این تحقیق از یک سو، تاثیر متغیرهای اندازه­ی شرکت، نسبت جاری، نسبت بدهی به دارایی، نسبت حسابهای دریافتنی به دارایی بر گزارش مشروط حسابرسی و از سوی دیگر، رابطه­ی بین گزارش حسابرسی مشروط سال قبل و نوع ...

بیشتر بخوانید »