برنامه نویسی

نمونه سوالات امتحان برنامه نویسی شی گرا -مهندس سخی محمدی + پاسخ

داغ: گروه ۱: ۱- گرفتن ۱۰ عدد و یافتن بزرگترین مقدار ۲- کلاسی جهت نگهداری اطلاعات آزمون شامل نام ازمون کد ازمون تابع گرفتن اطلاعات ازمون تابع چاپ اطلاعات ازمون گروه ۲: ۱- گرفتن یک رشته و تبدیل حروف بزرگ به کوچک گروه ۳ : برنامه ای جهت محاسبه مجموعه اعداد کوچکتر از n 2- کلاسی جهت نگهداری اطلاعات کتاب ...

بیشتر بخوانید »

نمونه برنامه های کلاس دوم راهنمائی سمپاد صفحه ۵۳

Sampad

داغ: تمرینات صفحه ۵۳ کتاب دوم  راهنمائی سمپاد برنامه ای بنویسید که با اجرای آن رایانه سه عدد از ماگرفته و میانگین ان ها را بنویسد.سپس روی صفحه بنویسد: Aya edame midahid? 1.bale 2.na ان گاه یک عدد از ما بگیرد. اگر ۱ بود به اتدای برنامه برود و اگر ۲ بود برنامه پایان پذیرد.  ۲٫برنامه ای بنویسید که رایانه از ...

بیشتر بخوانید »

برنامه ای جهت نمایش فضای حافظه با استفاده از کلاس

memory

داغ: برنامه ای جهت نمایش فضای حافظه با استفاده از کلاس این برنامه دارای سه تابع setmem  : مقدار دهی میزان حافظه showkb  : نمایش مقدار حافظه بر اساس کیلو بایت showmb  : نمایش مقدار حافظه بر اساس مگا بایت   دانلود  : 

بیشتر بخوانید »

برنامه مقدار دهی و نمایش تاریخ با استفاده از کلاس

time2

داغ: برنامه نمایش مقدار دهی و نمایش تاریخ به فرم دلخواه  با استفاده از کلاس برنامه شامل توابع زیر است setyear  : مقدار دهی سال setmon : مقدار دهی ماه setday  : مقدار دهی روز showDate : نمایش تاریخ showyear : نمایش سال showdayname  : نمایش نام روز showmonname : نمایش نام ماه showday  : نمایش روز showdatefull : نمایش ...

بیشتر بخوانید »

استفاده از آرایه ها در کلاس

Array

داغ: فایل پیوست شامل برنامه های AVAL.CPP  اعداد اول FARD.CPP چک کردن این که یک عدد فرد است CLASSARR.CPP    برنامه ای جهت استفاده از  آرایه ها در کلاس این برنامه شامل توابع add افزودن یک عدد به آرایه print چاپ اطلاعات آرایه max یافتن بیشترین مقدار آرایه sum مجموع عناصر آرایه search یافتن یک مقدار در آرایه است سازند : ...

بیشتر بخوانید »

نمونه برنامه ای هایی جهت رسم مستطیل در cpp

Rectangle

داغ: نمونه برنامه هایی جهت رسم مستطیل در cpp بدون استفاده از گرافیک فایل پیوست شامل چهار برنامه می باشد MOSTATIL.CPP جهت رسم مستطیل به صورت عادی MOSTATIL1.CPP جهت رسم مستطیل به صورت عادی MOSTATFU.CPP جهت رسم مستطیل به با استفاده از تابع MOSTATCL.CPP جهت رسم مستطیل به با استفاده از کلاس این برنامه شامل drawwin  جهت رسم مستطیل get دریافت مختصات مستطیل movewin جهت ...

بیشتر بخوانید »

چند نمونه برنامه ساده در مورد استفاده از کلاس در cpp

time1

داغ: چند نمونه برنامه ساده در مورد استفاده از کلاس در cpp شامل برنامه های کلاس زمان و تاریخ برنامه ای جهت نمایش تاریخ به فرمت  روز/نام ماه / سال برنامه ای جهت دریافت زمان و نمایش تعداد ثانیه های گذشته از اول سال برنامه ای جهت دریافت و چاپ تاریخ دانلود : 

بیشتر بخوانید »