متلب Matlab

برنامه ایجاد اعداد تصادفی بین دو عدد دلخواه در متلب Matlab

داغ: برنامه ایجاد اعداد تصادفی بین دو عدد دلخواه در متلب Matlab این برنامه  ۱۰ عدد تصادفی بین ۳٫۶ تا ۱۲٫۳ ایجاد می کند x1 شروع اعداد ایجاد شده x2 پایان اعداد ایجاد شده   و ۱۰ در دستور rand  تعداد اعداد مورد نظر می باشد نمونه خروجی x1 = 3.6000 x2 = 12.3000 random_vector = 10.6881 11.4804 4.7048 11.5464 ...

بیشتر بخوانید »