برنامه نويسي دلفي

دیتابیسی جهت نگهداری اطلاعات شخص + برنامه دلفی

person

داغ: دیتابیسی جهت نگهداری اطلاعات شخص شامل + برنامه دلفی (پروژه دانشجویی) نام نام خانوادگی شماره ملی سطح تحصیلات شماره همراه استان شهر و  آدرس محل سکونت سطوح تحصیلات در جدولی جداگانه نگهداری میشود استان  در جدولی جداگانه نگهداری میشود شهر در جدولی جداگانه نگهداری میشود دانلود پروژه  :  

بیشتر بخوانید »

قراردادن چند فیلد در datafield شی dblookupcombobox

داغ: در قسمت listfield نام فیلدها را بنویسید  با ; از هم جداشون کنید در خاصیت DropDown یک  DBLookupComboBox کلیک نمایئد تا خاصیت مورد نظر ایجاد شود کدهای زیر را بر اساس دیتابیس مورد نظر خود تغییر دهید در این حالت پس از کلیک بر روی DBLookupComboBox دو فیلد S_des وS_code نمایش داده میشود

بیشتر بخوانید »

ذخیره خصوصیات یک DBGrid در دلفی

داغ: در صورتی که بخواهید خصوصیات یک DBGrid در دلفی توسط کاربر قابل تغییر باشد و کاربر بتواند اندازه ستونها و محل انها را به دلخواه انتخاب نماید بعد از ایجاد DBGrid در برنامه یک کلید ایجاد نمائید و در خاصیت onClick آن دستورات زیر را وارد نمائید DBGrid1 نام DBGrid می باشد e:\config\DBGrid1.ini نام و محل ذخیره فایل مورد نظر ...

بیشتر بخوانید »