مدیریت اجرائی MBA

تجارت بین الملل -نظریه ها وکاربردها -دکتر حسین حکیم پور

داغ: ***************** دانلود ***************** * * **************************************** *               بازرگانی بین الملل  ( رشته مدیریت بازرگانی)نظریه ها وکاربردها  تهیه و ارائه: دکتر حسین حکیم پور استادیار دانشگاه آزاد اسلامی *               مقدمه با توجه به پیشرفت فنی و اقتصادی بویژه توسعه روزافزون ارتباطات همواره بر حجم مبادلات جهانی افزوده شده و تجارت بین المللی مدرنتر از گذشته ادامه یافت. همراه با پیشرفت ...

بیشتر بخوانید »