کوئیک بیسیک

نمونه برنامه های کلاس دوم راهنمائی سمپاد صفحه ۶۲

داغ: ۱- چاپ معکوس یک عدد برای مثال ۱۲۵ را گرفته و ۵۲۱ را چاپ نماید روش اول روش دوم ۲- چاپ ۵۰ دفعه اعداد ۱ تا ۱۰۰ ۳- چاپ اعداد اول از ۲ تا ۱۰۰۰ ۴- چاپ جدول ضرب ۱۰ در ۱۰ ۵- چاپ تمامی اعداد سه رقمی که از اعداد ۱ تا ۵ تشکیل شده اند دانلود : ...

بیشتر بخوانید »

نمونه برنامه های کلاس دوم راهنمائی سمپاد صفحه ۵۳

Sampad

داغ: تمرینات صفحه ۵۳ کتاب دوم  راهنمائی سمپاد برنامه ای بنویسید که با اجرای آن رایانه سه عدد از ماگرفته و میانگین ان ها را بنویسد.سپس روی صفحه بنویسد: Aya edame midahid? 1.bale 2.na ان گاه یک عدد از ما بگیرد. اگر ۱ بود به اتدای برنامه برود و اگر ۲ بود برنامه پایان پذیرد.  ۲٫برنامه ای بنویسید که رایانه از ...

بیشتر بخوانید »