پاسکال

دیتابیسی جهت نگهداری اطلاعات شخص + برنامه دلفی

person

داغ: دیتابیسی جهت نگهداری اطلاعات شخص شامل + برنامه دلفی (پروژه دانشجویی) نام نام خانوادگی شماره ملی سطح تحصیلات شماره همراه استان شهر و  آدرس محل سکونت سطوح تحصیلات در جدولی جداگانه نگهداری میشود استان  در جدولی جداگانه نگهداری میشود شهر در جدولی جداگانه نگهداری میشود دانلود پروژه  :  

بیشتر بخوانید »

قراردادن چند فیلد در datafield شی dblookupcombobox

داغ: در قسمت listfield نام فیلدها را بنویسید  با ; از هم جداشون کنید در خاصیت DropDown یک  DBLookupComboBox کلیک نمایئد تا خاصیت مورد نظر ایجاد شود کدهای زیر را بر اساس دیتابیس مورد نظر خود تغییر دهید در این حالت پس از کلیک بر روی DBLookupComboBox دو فیلد S_des وS_code نمایش داده میشود

بیشتر بخوانید »

برنامه ضرب اعداد بزرگ به زبان پاسکال

داغ: در این برنامه  اعداد به صورت رشته وارد برنامه می شوند برنامه این اعداد را در یک رشته کپی کرده و بعد از آن اعداد متناظر در رشته را با هم جمع می کند برای عملیات ضرب این عمل به تعداد مورد نظر (عددی که رشته اول در آن ضرب می شود) تکرار می شود.   در این برنامه ...

بیشتر بخوانید »