حسابداری

بررسی وصف جایگزینی اسناد تجاری – حقوق تجارت

داغ: علوم و تحقیقات سیستان بلوچستان  کار تحقیقی – حقوق تجارت  عنوان تحقیق : بررسی وصف جایگزینی اسناد تجاری  استاد محترم و گرانقدر : جناب آقای دکتر علیرضا مظلوم رهنی  تهیه کننده : علی زاده قربان دانشجوی ارشد حقوق خصوصی زمستان ۹۱     فهرست مطالب مقدمه ……………………………………… ۲  تعریف سند تجاری …………………………….. ۳  اصول حائز اهمیبت در تجارت …………………….. ...

بیشتر بخوانید »

استاندارد حسابداری‌ شماره‌ ۱ – نحوه‌ ارائه‌ صورتهای‌ مالی

داغ:     استاندارد حسابداری‌ شماره‌ ۱ نحوه‌ ارائه‌ صورتهای‌ مالی فهرست‌ مندرجات‌   شماره‌ بند ·     مقدمه‌ ۱ ·    دامنه‌ کاربرد      5  -  2 ·    هدف‌ صورتهای‌ مالی‌ ۶ ·    مسئولیت‌ صورتهای‌ مالی‌ ۷ ·    اجزای‌ صورتهای‌ مالی‌ ۸ ·    ملاحظات‌ کلی‌     40 -  9 –  ارائه‌ مطلوب‌ و رعایت‌ استانداردهای‌ حسابداری‌     16 -  9 –  ...

بیشتر بخوانید »

دستورالعمل تهیه گزارش حسابرسی

داغ: این دستورالعمل برای حسابرسی صورتهای مالی که دوره مالی آنها از تاریخ اول فروردین ۱۳۸۴  یا  بعـد از آن شـروع می‌شـود،  لازم‌الاجـراست. کلیـات ۱ . هدف این دستورالعمل، ایجاد هماهنگی در نحوه تهیه و ارائه گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، با توجه به بخشهای ۷۰ و ۷۱ استانداردهای حسابرسی است. چنانچه در عمل به موضوعاتی برخورد شود که راه ...

بیشتر بخوانید »

عوامل موثر بر گزارش مشروط حسابرسی

داغ:   عوامل موثر بر گزارش مشروط حسابرسی دکتر سید حسین سجادی[۱]، دکتر حسن فرازمند[۲]، دکتر محسن دستگیر[۳]، دلشاد دهقان­فر[۴] چکیده     در این تحقیق از یک سو، تاثیر متغیرهای اندازه­ی شرکت، نسبت جاری، نسبت بدهی به دارایی، نسبت حسابهای دریافتنی به دارایی بر گزارش مشروط حسابرسی و از سوی دیگر، رابطه­ی بین گزارش حسابرسی مشروط سال قبل و نوع ...

بیشتر بخوانید »

حسابداری صنعتی

داغ: منظور از حسابداری صنعتی (بهای تمام شد) چیست؟ حسابداری صنعتی شاخه‌ای از علم و فن حسابداری است که وظیفه جمع آوری اطلاعات مربوط به عوامل هزینه و محاسبه  بهای تمام شده محصولات و خدمات را بر عهده داشته با و تجزیه و تحلیل گزارش‌ها و بررسی‌ راههای تولید روشهای تقلیل بهای تمام شده تولیدات را بیان می‌کند.

بیشتر بخوانید »

فرهنگ اصطلاحات مالیاتی

داغ: فرهنگ اصطلاحات مالیاتی  ارث  (فقه-مدنی) دارایی متوفی بعد از کسر واجبات مالی و دیون و ثلث را ارث گویند و مالیات بر ارث به آن تعلق می گیرد یعنی مبلغ حاصل از جمع واجبات مالی و دیون و ثلث باید از دارایی مثبت میت خارج شود باقیمانده متعلق مالیات بر ارث است زیرا عنوان ارث فقط بر همان باقیمانده صدق می کند . ارث ...

بیشتر بخوانید »