نمونه سوالات درس ارزش افزوده در فناوری اطلاعات – دکتر کاظم نیک فرجام

داغ:

نمونه سوالات تستی و تشریحی درس ارزش افزوده در فناوری اطلاعات

نمونه سوالات درس ارزش افزوده در فناوری اطلاعات - دکتر کاظم نیک فرجام (364)

نمونه سوالات درس ارزش افزوده در فناوری اطلاعات

سوالات تستی

۲٫کدام تگ rfid به باتری احتیاج دارد ؟

الف) فعال       ب) غیرفعال *      ج) هردو              د) هیچکدام

۴٫کدام گزینه از مشکلات RFID  است ؟

الف)تهدید علیه حریم شخصی   ب) قیمت بالای تجهیزات آن    ج) برد پاسخگویی بیشتر         د) هرسه مورد*

۵٫امواج فرکانس فعال یا غیرفعال یا ترکیبی در کدام نوع از تکنولوژی بکار رفته است ؟                  الف) RFID *         ب) NFC                                                                                              ج) RFID , NFC

د) هیچکدام

۶٫انتقال اطلاعات در فواصل طولانی در کدام تکنولوژی بیشتر است ؟                                         الف)NFC

ب) RFID*

ج) هردو

د) هیچکدام

۷٫کدام فناوری برای کارت نقدی یا گذرنامه ها مناسب نمی باشد ؟                                              الف) RFID

ب) NFC                                                                                                      ج)Blotooth

د) الف و ج*

NFC .8 از کدام یک ازانواع تگ ها می باشد ؟

الف) غیر فعال  *

ب) فعال

ج) هردو

د) هیچکدام

.۹ کدام گزینه صحیح نمی باشد ؟

 الف) تگ های فعال انرژی لازم را از باتری همراه خود تامین می کند

   ب) تگ های غیرفعال انرژی لازم را از دستگاه کد خوان دریافت می کند

 ج) تک های فعال انرژی لازم را از دستگاه کد خوان دریافت می کند*

      د) هیچکدام

.۱۰افزایش سرعت در کدام فناوری بیشتر است ؟

الف) RFID*

ب) بارکد

ج) هردو

د) هیچکدام

.۱۱خواندن دسته ای از اطلاعات(انگلیسی) و برچسب ها درکدام فناوری بیشتر است ؟

   الف) بارکد

ب) RFID*

ج) هردو

د) هیچکدام

۱۲٫جدیدترین پارامترهای نوین صنعت مخابرات می‌باشد که در عین اینکه برای مصرف‌کنندگان تلفن‌های همراه سود بسیاری دارد، درآمدزایی فراوانی برای اپراتورهای تلفن همراه نیز دارد؟

£الف)SAV£ب)ASVS£ج)VAS*د)MVASR

13- 3rd Party Organizations  به چه سازمانهایی اطلاق میگردد؟

£الف) فقط سازمانهایی که در بستر تلفن همراه به ارائه خدمات می‌پردازند

£ب)به  سازمان ها و  شرکت هایی که فعالیت اصلی آنهامرتبط با فناوری اطلاعات است گویند

£ج) سازمان ها و  شرکت هایی که فعالیت اصلی آنهامرتبط با فناوری اطلاعات است و در بستر تلفن همراه به ارائه خدمات می‌پردازند

Rد)سازمان ها و  شرکت هایی که فعالیت اصلی آنهامرتبط با فناوری اطلاعات نیست و در بستر تلفن همراه به ارائه خدمات می‌پردازند

۱۴- اپراتور شبکه سیار به چه شرکت هایی گفته می شود؟

£الف) شرکت هایی که پشتیبانی شبکه را به عهده دارند

£ب) شرکت هایی که نصب شبکه را به عهده دارند

Rج) شرکت هایی که مکانیزم پشتیبانی و انتقال را برای فراهم کردن محتوا و سایر سرویس ها برای مشترکین ارائه می کنند

£د)هیچکدام

۱۵- کدام یک  از انواع خدمات ارزش افزوده تلفن همراه است؟

£الف)پرداخت

 قبوض

£ب)تمدیدگذرنامه

£ج)خدمات امنیت عمومی

Rد)هر سه مورد

۱۶- کدام یک از انواع از سرویس های VAS می باشد؟

£الف)سرویسهای مبتنی بر درخواست

£ب) سرویسهای مبتنی بر وب£

ج)سرویسهای ثبت نامی

Rد) الف و ج

۱۷- کدام یک  اجزای اکو سیستم تلفن همراه  نمی باشد؟

£الف) تولیدکنندگان گوشیها

£ب)اپراتورها

£ج)صاحبان محتوا

Rد) برنامه نویسان

۱۸- این شرکتها تمرکزاصلی شان برروی فراهم کردن نرم افزارهای کاربردی ابتکاری برای اپراتورهامی باشد

£الف)جمع آوری کنندگان محتوا

£ب) تولیدکنندگان محتوا

R ج)فراهم کنندگان  سرویسها

£د)هیچ کدام

۱۹- در دنیای امروز نرخ رشد خدمات ارزش افزوده تلفن همراه چند برابر نرخ رشد کاربران کامپیوترهای شخصی می باشد؟

د)۲برابر£ج)۴برابر       £ ب)۵ برابر       Rالف)۳برابر         £

است؟Vas20- کدام یک روش بهره گیری از سرویس

سرویسهای از قبل تعیین شدهب)£  الف) سرویسهای ثبت نامی£

د) گزینه الفو ج R  ج) سرویسهای مبتنی بر درخواست           £

۲۱-تولید کنندگان محتوا شامل چه شرکتهایی است؟

الف)شرکتهایی که حق قانونی تولید محتوا را دارندR

ب)شرکتهایی هستند که محتواهاییرا بنا به درخواست مشترک تولید میکنند£

ج)شرکتهایی که نرم افزارهای کاربردی ارزش افزوده را برای اپراتورها فراهم می کنند£

د)هیچکدام

-اکو سیستم موبایل شامل چه کسانی می باشد؟۲۲

الف)تولید کنندگان گوشی،فروشندگان گوشی،خریداران گوشی£

ب)برنامه نویسان و طراحان£

ج)تولید کنندگان گوشی،اپراتورها،برنامه نویس های کاربردی و صاحبان محتواR

د)گزینه الف وب£

۲۳-……..شرکتهایی هستند که محتواهایی را بنا به درخواست مشترک تولید کرده و در اختیار آنها قرار می دهند.

£الف) تولیدکنندگان محتوا£ب) جمع آوری کنندگان محتوا£ج) اپراتورشبکه سیارRد) توسعه دهندگان محتوا

۲۴ -شرکت مخابراتیVodafoneجزء کدام یک از انواع اکوسیستم خدمات ارزش افزوده همراه می باشد؟

£الف) سازندگان گوشی ها

Rب) اپراتورشبکه سیار

£ج) تولیدکنندگان محتوا

£د) توسعه دهندگان محتوا

۲۵- اپراتور شبکه سیار به چه شرکت هایی گفته می شود؟

£الف)شرکت هایی که پشتیبانی شبکه را به عهده دارند

£ب)شرکت هایی که نصب شبکه را به عهده دارند

Rج) شرکت هایی که مکانیزم پشتیبانی و انتقال را برای فراهم کردن محتوا و سایر سرویس ها برای مشترکین ارائه می کنند

£د) هیچکدام

۲۷- کدام یک ازتفاوت های NFC و بلوتوث نمی باشد؟

۱:زمان اتصال دو دستگاه از طریق بلوتوث نسبت به NFC طولانی تر است.

۲:در ارتباط بلوتوث هر دو طرف نیاز به منبع انرژی دارند ولی در NFC لزوما اینطور نیست

*۳:برد بلوتوث نسبت به NFC کمتراست.

۴:سرعت ارسال داده در بلوتوث بیشتر از NFC است.

۲۸٫تجهیزات RFID  چیست ؟

الف) تگ ، کدخوان ، نرم افزار مدیرب) تگ ، پرینتر ، آنتنج) کدخوان ، پرینتر ، آنتن د) تگ ، پرینتر ، آنتن ، کدخوان ، نرم افزار مدیریت*

  سوالات تشریحی

Near Field Communication) . 1) ارتباط میدانی با برد کوتاه را توضیح دهید؟

NFC   انتقال بیسیم اطلاعات بین دستگاه‌ها و تجهیزات را در یک محدوده مسافتی نزدیک فراهم می‌آورد که معمولا این مسافت  به کمتر از ۲ اینچ  می‌رسد.

۲: Radio-frequency identification یا(RFID)  چیست؟

یک نوع سیستم ارتباط بدون سیم یا بدون تماس است که میدانهای الکترومغناطیسی با فرکانس های رادیویی برای انتقال اطلاعات از تگ های متصل به یک شی یا یک محیط، به منظور شناسایی و ردیابی آن به صورت خودکار انجام می گیرد. بعضی از برچسب ها (Tag)  نیاز به باتری ندارند و توسط میدان های الکترومغناطیسی شناسایی می شوند.

۳: ISO/IEC 14443  درnfc  چیست؟

یک استاندارد بین المللی برای شناسایی ابزارهای کنار یکدیگر و همچنین پردازش پروتکل ها برای انتقال اطلاعات صورت می گیرد. این استاندارد توسط سه شرکت به نام های نوکیا، فیلیپس و سونی در سال ۲۰۰۴ میلادی توسعه داده شد.

۴: FeliCa  چیست؟

یک سیستم هوشمند ارتباط بدون تماس در زیر مجموعه ی(RFID)  است که در کارت های پول الکترونیکی استفاده می شود. این سیستم توسط یک شرکت ژاپنی توسعه داده شده و در زمان نگارش این متن از این فناوری که بخشی از NFC را تشکیل می دهد در کشورهای هنگ کنگ، سنگاپور، ژاپن و ایالات متحده امریکا مورد استفاده قرار می گیرد.

۵: سه روش استفاده از فناوری NFC  در تلفن همراه را  نام برده و به دلخواه یک مورد را توضیح دهید؟

Peer to Peer Mode   : در این روش بین دو گوشی موبایل ارتباط دو طرفه برقرار می شود.از کاربرد این روش می توان به انتقال فایل اشاره نمود که تقریبا مشابه بلوتوث می باشد.

Reader / Writer Mode : در این شیوه، گوشی تلفن همراه به عنوان یک دستگاه خواننده برچسب های NFC  عمل می کند.در این حالت گوشی تلفن همراه ابتدا با ارسال سیگنال هایی به برچسب NFC ، ارتباط با آن را آغاز نموده و سپس با ارسال فرامین به برچسب NFC ، اطلاعات آن را می خواند. یکی از کاربردهای رایج این شیوه ارتباطی، اطلاع رسانی در مورد اجناس و کالاها می باشد.

Card Emulation Mode: در این شیوه، تلفن همراه به عنوان یک کارت هوشمند غیرتماسی عمل می کند که قابل خواندن توسط دستگاه های کارتخوان غیرتماسی می باشد. در این حالت، دستگاه کارت خوان تفاوتی بین تلفن همراه و کارت هوشمند غیرتماسی حس نخواهد کرد.با این روش حتی می توان در یک گوشی تلفن همراه، چندین کارت قرار داد و در زمان پرداخت، کارت مورد نظر را از بین کار تهای موجود انتخاب نمود.

۶: چهار مورد ازدلایل برتری فناوری NFC را بنویسید؟

امکان تبادل تراکنش به صورت Offline

کوتاه بودن زمان انجام عملیات پرداخت

امنیت بالای تراکنش ها و داده ها

قابلیت استفاده بالا

حداقل تعامل بین صفحه کلید و نمایش

عدم وجود اشتباه تایپی و داده تقلبی

سهولت نصب

عدم نیاز به نرم افزار خاص

عدم نیاز به تنظیم دستی

۷: دوقابلیت پیاده سازی سیستم های پرداخت الکترونیک بر بستر فناوری NFC را فقط نام ببرید؟

          الف.آنتن و کنترل کننده NFC     ب.جزء امن

۱۱: سرویس NFC  در کیف پول موبایلی چه امکانی به مشتری می دهد؟مثال بزنید

این سرویس یک کیف پول موبایلی است که به مشتری این امکان را می‌دهد تا پرداخت‌های خرد را به کمک موبایلش به سادگی پرداخت کند. مثال، کاربر می‌تواند هنگام ورود به مترو یا اتوبوس به جای دادن پول نقد یا استفاده از کارت از موبایلش استفاده کند.

 

۱۴: دو مورد از تکنولوژی کارت‌های اعتباری ساخت که بدون تماس کار می‌کنند را نام برده توضیح دهید؟

مستر کارت و ویزا کارت، هر دو عضو، انجمن NFC‌ هستند و هر دوی این شرکت‌ها در حال کار روی پروژه‌ای هستند که با استفاده از آن گوشی‌های موبایل مجهز بهNFC  را بتوان به عنوان ابزار پرداخت آنی مورد استفاده قرار داد.

۱۵:یکی از کاربرد های دیگر nfc برای ناتوان‌های ذهنی یا افراد سالخورده می باشد توضیح دهید؟

آنان می توانند آلبوم عکسی از دوستان و آشنایان داشته باشند و وقتی روی هر عکس انگشت بگذارند، موبایل شان اطلاعات را از برچسب NFC هر عکس می گیرد و تماس را برقرار می کند.

wireless. 16چیست؟

Wireless به تکنولوژی ارتباطی اطلاق می شود که در آن از امواج رادیویی، مادون قرمز و مایکروویو ، به جای سیم و کابل ، برای انتقال سیگنال بین دو دستگاه استفاده می شود.

۱۷٫چند نمونه از دستگاه های وایرلس را نام ببرید؟

پیغامگیرها، تلفن های همراه، کامپیوتر های قابل حمل، شبکه های کامپیوتری، دستگاه های مکان یاب، سیستم های ماهواره ای و PDA ها

۱۸٫انواع سیستم های Wireless را نام ببرید؟

سیستم Wireless ثابت- سیستم Wireless قابل حمل- سیستم Wireless مادون قرمز

۱۹٫مزایا و معایب شبکه بی سیم نسبت به  شبکه های کابلی LAN   را ۲ مورد بیان کنید؟

مزایا: عدم نیاز به سیم کشی- شبکه های کابلی در مقیاس هایی همچون یک شهر قابل اجرا نیست ولی شبکه های بی سیم تا ده ها و در مواردی تا صد ها کیلومتر قابل پیاده سازی می باشد.- نصب سریع و آسان (در مقایسه با سختی های کابل کشی)

معایب:در شبکه های کابلی میزان انتقال اطلاعات بین ۱۰ مگابیت تا ۱۰۰۰ مگابیت بر ثانیه (نسبت به نوع تجهیزات و تنظیمات) می باشد که این رقم در شبکه های بی سیم بین ۱ مگابیت تا ۳۰۰ مگابیت (نسبت به تجهیزات و تنظیمات و فاصله) می باشد. قطعاً شبکه های کابلی پایدارتر از شبکه های بی سیم هستند اما به دلیل محدودیت های اجرای شبکه کابلی عملاً شبکه بی سیم بهترین گزینه خواهد بود.

۲۰٫مزایا و معایب شبکه بی سیم نسبت به  شبکه کابلی ADSL را ۲ مورد بیان کنید؟

مزایا: نصب سریع- سرعت بالاتر- عدم نیاز به خط تلفن و نبود مشکلاتی از قبیل پر بودن ظرفیت و یا خطوط فیبر نوری و …

معایب :هزینه راه اندازی بالاتر- نیاز به دید مستقیم (عدم وجود مانع بین ISP و پست بام مشتری)

۲۱٫برای محافظت از شبکه های بیسیم خودبه چه نکاتی باید توجه کنیم؟(۳مورد)

رمز Administrator را تغییر دهیم .

WEP یا WAP را فعال کنیم .

SSID را خاموش و نام پیش فرض روتر شبکه خود را عوض کنیم .

۲۴٫انواع شبکه های بی سیم را نام ببرید؟

شخصی (PAN Wireless Network)- محلی (LAN Wireless Network)- شهری (MAN Wireless Network)

25.پیکر بندی شبکه های بی سیم یا wifi به چند شکل امکان پذیر است؟

دو حالت: ۱-حالت Adhoc ، ۲-حالت زیر ساختاری یا IN  FRSTRUCTURE

26.موبایل ها به خاطر قابلیت شبکه ای بودن  اطلاعات و پردازش اطلاعات  به چه چیزی معروفند؟

الف)*تلفن های هوشمند      ب)شبکه بیسیم     ج)شبکه های خصوصی مجازی     د)هیچکدام

 

 

RFID .28 چیست ؟ به مجموعه ای که با استفاده از ارتباطات مبتی بر فرکانس های رادیویی امکان شناسایی خودکار ، ردیابی و مدیریت اشیا ، انسان و حیوان را می توان فراهم کرد .

۲۹.عملکرد RFID  وابسته به چیست ؟                                                                       وابسته به دو دستگاه تگ و کدخوان جهت برقراری ارتباط بین یکدیگر

۳۰.تجهیزات RFID  را نام ببرید ؟تگ ، کدخوان ، پرینتر ، آنتن ، نرم افزار مدیریت اطلاعات

۳۱.تفاوت تگهای فعال و غیرفعال را توضیح دهید ؟

تگ های فعال انرژی لازم را از باتری همراه خود تامین می کنند ولی در تگ های غیر فعال انرژی را ازدستگاه های کدخوان دریافت می کند .

 

۳۳.بارکد را تعریف کنید ؟

انتقال داده ها از طریق امواج نوری که مجموعه ای از خطوط میله ای هستند که توسط دستگاه بارکدخوان پرداش می شود

.

۳۴.چند مورد از مزایای RFID  را در برابر بارکد را نام ببرید؟

عدم نیاز به دید مستقیم ، خواندن دسته ای برچسب ها ، درصد بالای صحت خواندن تگ ها ، مقاومت بسیار بیشتر نسبت به بارکد ها

۳۵.مزایای RFID  را بنویسید ؟

امنیت و اختفاء ، متنوع بودن ، آنتن دهی ، به روز رسانی تگ بدون دخالت دست ، افزایش سرعت

۳۶.مشکلات RFID را نام ببرید ؟

تهدید علیه حریم شخصی ، قیمت بالای تجهیزات ، برد پاسخگویی بیشتر

۳۷- منظور از Fsms چیست؟

جواب: سیستم ارائه سرویس پیامک تلفن ثابت، زیر ساخت لازم را در شبکه تلفن ثابت برای ارسال و دریافت پیامک فراهم می سازد و مکمل سیستم ارسال پیامک تلفن همراه است.

۳۸- مهمترین قابلیت های سیستم FSMS را نام ببرید?

ارسال و دریافت SMS در شبکه تلفن ثابت بر اساس استاندارد

امکان مبادله SMS بین شبکه تلفن همراه، تلفن ثابت، Email و اینترنت

قابلیت رمزگذاری و ذخیره سازی پیام ها در سرور اصلی

سخت افزار و نرم افزار سیستم بومی سازی شده است

قابلیت ارسال و دریافت Sec/sms200 برای هر سروز

۴۱- چرا ADSL را روش DSl نامتقارن می نامند؟

تفاوت سرعت دریافت و ارسال

۴۲- ویژگی های ADSL را نام ببرید؟

عدم استفاده از خط تلفن است یعنی زمان استفاده ، تلفن کاربر اشغال نمی شود و هزینه تلفن برای او ندارد و سرعتی معادل با ۴۰برابر خطوط خادی می باشد

۴۳- نرخ دریافت و ارسال در ADSl چقدر می باشد؟

۶/۱ مگابایت بر ثانیه دریافت و ۶۴۰کیلو بیت بر ثانیه ارسال

۴۴-DSLAM چه کاربردی دارد؟

در مرکز ارائه دهنده سرویس DSL نصب و امکان ارائه خدمات مبتنی بر DSL را فراهم می نماید و اتصالات مربوط به تعدادی از مشترکین را گرفته و آن ها را به یک اتصال با ظرفیت بالا برای ارسال بر روی اینترنت تبدیل می نماید.

 

۴۶- مزایای شبکه هوشمند را بنویسید؟

افزایش درآمد برای اپراتورها – بالابردن تعداد مکالمات موفق – استفاده موثر از منابع شبکه – به کارگیری پایگاه های اطلاعاتی در شبکه و فراهم نمودن امکان دسترسی برای مشترکین و اپراتورهای خصوصی

۴۷- مهمترین سرویس هایی که شبکه هوشمند فراهم می سازند کدامند؟

سرویس صندوق پست صوتی

سرویس مکالمات انبو

سرویس نظرسنجی

سرویس کارت اعتباری سرویس شبکه خصوصی مجازی

۴۸- سرویس های شبکه خصوصی مجازی را نام ببرید؟

سرویس تفکیک هزینه یا خدمات مشاوره ای

اینترنت هوشمند

تلفن هوشمند

۴۹- سرویس تفکیک هزینه یا خدمات مشاوره ای را توضیح دهید؟

جواب: این سرویس برای اپراتور ها این امکان را فراهم می ساز که اطلاعات فروش و عرضه محصولات و خدمات مشاره ای خود را به یک روش اقتصادی ارائه نماید

۵۰- یکی از استفاده های بهینه از شبکه خصوصی مجازی چیست؟

جواب: استفاده از خدمات مشاوره ای

۵۱- خدمات ارزش افزوده چیست؟

به طور خلاصه به هر سرویسی اطلاق می شود که فراتر از خدمات مکالمه صوتی باشد

۵۲- اجزای اکو سیستم خدمات ارزش افزوده  را نام ببرید؟

تولید کنندگان محتوا،توسعه دهندگان محتوا،جمع آورندگان محتوا،فراهم کنندگان سرویس ها،توانمندسازان فناوری برای فراهم کنندگان سرویس ها،اپراتور شبکه سیار،سازندگان گوشی ها

۵۳- چهار مورد از انواع خدمات ارزش افزوده تلفن همراه را نام ببرید؟

خدمات معلم همراه ،تلویزیون همراه،تبدیل موبایل به راهنمای شهری،کنترل وضعیت خانه با استفاده از تلفن همراه

۵۷٫ .شبکه ی حسگر را تعریف کنید ؟

شبکه های حسگر نسل جدیدی از شبکه ها هستند که به طور معمول، از تعداد زیادی گره ارزان قیمت تشکیل شده اند و ارتباط این گره ها به صورت بی سیم صورت می گیرد.

۵۸٫ هدف اصلی   شبکه حسگر چیست ؟

هدف اصلی دراین شبکه ها، جمع آوری اطلاعاتی در مورد محیط پیرامون حسگرهای شبکه است.

۵۹٫ نحوه عملکرد کلی این شبکه ها  حسگر به چه صورت است ؟

نحوه عملکرد کلی این شبکه ها به این صورت است که گره ها اطاعات مورد نیاز را جمع آوری می کنند و سپس آنها را به سمت گیرنده ارسال می کنند.

۶۰٫ نحوه انتشار اطلاعات در این شبکه ها به چه صورت انجام می شود ؟

نحوه انتشار اطلاعات در این شبکه ها، تا حد زیادی مشابه انتشار اطلاعات در شبکه های موردی  (ad-hoc)است به این معنی که انتقال اطلاعات به صورت گره به گره، صورت می پذ یرد.

۶۱٫ تفاوت عمده شبکه های  حسگر با شبکه های مورد ی در چیست ؟

تفاوت عمده شبکه های  حسگر با شبکه های مورد ی، منابع انرژی محدود و قابلیت پردازشی نسبتا پا یین آنهاست که این موارد باعث شده تا انتشار اطلاعات، یکی از مسائل عمده و قابل بحث در این شبکه ها باشد.

۶۲٫ تفاوت اصلی شبکه های حسگر با سایر شبکه ها در چیست ؟

تفاوت اصلی شبکه های حسگر با سایر شبکه ها در ماهیت داده – محور(data-centric) و همچنین منابع انرژی و پردازشی بسیار محدود در آنهاست .

۶۳٫ مزایای استفاده از شبکه های حسگر را بیان کنید ?

برپایی سریع در مواقع اضطراری و فوری

استفاده در محیطهای که بایستی پارازیت و اختلال در آنها وجود نداشته باشد

اجتناب از قرار گرفتن در محیطهای خطرناک و غیر عاقلانه برای مطالعات مکرر

شیوه اقتصادی مقرون به صرفه برای جمع آوری  اطلاعات در طولانی مدت

۶۴٫  کاربرد های استفاده از شبکه های حسگر را بیان کنید ?

میدان های جنگی

شناسایی محیطهای آلوده

مانیتور کردن محیط زیست

بررسی و تحلیل وضعیت بناهای ساختمانی

در جاده ها و بزرگراه‌های هوشمند

کاربردهای مختلف در زمینه پزشکی

۶۵٫ محدودیتهای سخت افزاری یک گره حسگر شامل چه مواردی می باشد ؟

هزینه پائین

حجم کوچک

توان مصرفی پائین

نرخ بیت پائین

خودمختار بودن

قابلیت تطبیق پذیری

۶۶٫ هرکدام از این عوامل چه نقشی در محدودیت های بوجود آمده ایفا می کنند ؟ به اختصار توضیح دهید

هزینه پائین  :

بایستی سیستم نهایی از نظر اقتصادی مقرون به صرفه باشد . چون تعداد گره ها خیلی زیاد بوده و برآورد هزینه هر گره در تعداد زیادی (بالغ بر چند صد هزار (ضرب می گردد، بنابراین هر چه از هزینه هر گره کاسته شود، در سطح کلی شبکه ، صرفه جویی زیادی صورت خواهد گرفت و سعی می شود هزینه هر گره به کمتر از یک دلار برسد.

حجم کوچک  :

گره ها به نسبت محدوده ای که زیر نظر دارند، بخشی را به حجم خود اختصاص می دهند. لذا هر چه این نسبت کمتر باشد به همان نسبت کارایی بالاتر می رود و از طرفی در اکثر موارد برای اینکه گره ها جلب توجه نکند و یا بتوانند در برخی مکان ها قرار بگیرند نیازمند داشتن حجم بسیار کوچک می باشند.

توان مصرفی پائین :

منبع تغذیه در گره ها محدود می باشد و درعمل ، امکان تعویض یا شارژ مجدد آن مقدورنیست؛ لذا بایستی از انرژی موجود به بهترین نحو ممکن استفاده گردد.

نرخ بیت پائین :

به خاطر وجود سایر محدودیتها، عملا میزان نرخ انتقال و پردازش اطلاعات در گره ها، نسبتا پایین می باشد.

خودمختار بودن :

هر گره ای بایستی از سایر گره ها مستقل باشد و بتواند وظایف خود را طبق تشخیص و شرایط خود، به انجام برساند.

قابلیت تطبیق پذیری :

در طول انجام نظارت بر محیط، ممکن است شرایط در هر زمانی دچار تغییر و تحول شود. مثلا برخی از گره ها خراب گردند. لذا هر گره بایستی بتواند وضعیت خود را با شرایط بوجود آمده جدید تطبق دهد.

۶۷٫ اجزای سخت افزاری شبکه های حسگر را نام ببرید ?

واحد پردازنده مرکزی (CPU)

فرستنده – گیرنده رادیویی

حافظه جانبی

انواع حسگر‌ها

حسگر GPS

منبع تغذیه

۶۸٫ دو روشی که برای عملکرد  گره های حسگر پیشنهاد می شود چیست ؟

با توجه به کاربرد مورد نظر و زمان نمونه برداری حسگر از محیط و توان مصرف ی آن در مقایسه با میکروکنترلر مرکزی، می توان دو معماری متفاوت برای عملکرد گره حسگر ارائه کرد. یکی از ا ین روشها ا ینست که ما  CPU را در حالت عادی به صورت  standby درآوریم و با دریافت اطلاعات با اهمیت CPU را فعال کنیم و در روش دیگر می توانیم تغذیه حسگر را در حالت عادی قطع کنیم و زمانی که می خواهیم از اطلاعات نمونه برداری کنیم تغذیه حسگر را فعال کنیم . این عمل خصوصا در مواردی که حسگر توان مصرفی بالای دارد، کاملا ضروری میباشد.

 

 

Ip media چیست

Ipm tv  چیست مزایا و معایب

سخت افزار لازم برای viop

مزایا و معایب voip

 واتکست چیست

سرویس مپ گوگل

انوان سرویسهای vas

اکوسیستم موبایل

انواع mvas

 دمات ارزش افزوده تلفن  ثابت

۱

ویژگیها و ظرفیتهای یک GPS خوب چیست؟

دقت بالا در موقعیت یابی ، وزن و حجم کم ، دوام و استحکام مناسب ، ضد آب بودن و نفوذ ناپذیری نسبت به رطوبت ، عمر طولانی باتری و تحمل تغییرات شدید دما از ویژگیهای مهم یک گیرنده خوب است .

۲

مهمترین ظرفیتهای یک  GPS  مناسب  برای عملیات جستجو و نجات چیست؟

 

*      داشتن دوازده کانال موازی برای برقراری تماس همزمان با ماهواره های متعدد و افزایش دقت موقعیت یابی

*      توانایی نمایش و ذخیره مسیر حرکت و دریافت و انتقال اطلاعات مربوط به آن

*      توانایی دریافت و انتقال نقشه های توپو گرافی  و کار با نقشه های رقومی و نرم افزارهای مربوطه

  *      داشتن باتریهای قابل شارژ با استقامت محیطی مناسب و آنتن کوچک جداشدنی که در کاهش حجم گیرنده نقش مهمی دارد .

۳

انواع GPS از نظر کارکرد :

GPS های دستی

GPS های خورویی

GPS های اسپرت

۴

در  صفحه نمایش هر گیرنده چه  اطلاعاتی را میتوان مشاهده کرد؟

*      ماهواره هایی که گیرنده آنها را پیدا کرده و روی آنها قفل شده است .

*      شدت و قدرت سیگنالهایی که توسط گیرنده دریافت می شوند .

*      موقعیت نسبی ماهواره های مشاهده شده نسبت به گیرنده

*      موقعیت نقطه استقرار گیرنده

سری دوم سوالات

نمونه سوالات IPTV

1)      IPTV  چیست ؟ در واقع IPTV یک فناوری جدید است که دنیای تلویزیون و اینترنت را به هم پیوند می‌دهد و محصول همگرایی صنعت رایانه، مخابرات و مولتی مدیا (چند رسانه‌ای) است

۲)      کاربرد IPTV  در چه زمینه هایی به کار می رود ؟ در تمام زمینه‌ها از جمله صنایع، پزشکی، آموزش و برنامه‌های درسی و کتابخانه‌ها کاربرد فراوانی دارد.

۳)      تلویزیون اینترنتی چیست ؟ تلویزیون اینترنتی (ITV) دنیای تلویزیون و اینترنت را به هم پیوند می‌دهد و محصول همگرایی صنعت رایانه، مخابرات و مالتی‌مدیا است و نتیجه پیشرفت فناوری‌های نوین ارتباطی و اطلاعاتی به حساب می‌آید.

۴)      نحوه ارائه تکنولوژی ITV به چند روش انجام می شود ؟ ۱-اینترنت محور ۲- تلویزیون محور

۵)      هدف از پیدایش فناوری جدید تلویزیون اینترنتی‌ چیست ؟ حفظ بیننده و ایجاد روش‌های جدید استفاده از تلویزیون است

۶)      MP4  چیست ؟ یکی از مصطلح ترین مخفف‌هایی است که به جای MPEG4 به کار رفته است که امکان ذخیره فایل‌ها با حجمی کمتر از فایل‌های با قالب DVD (تقریبا ۱۰ درصد حجم اصلی فایل) است که به راستی در اینترنت یک مزیت محسوب می‌شود.

۷)      IGMP چیست ؟IGMP پروتکلی برای مدیریت ارسال همزمان یک  بسته اطلاعاتی مشخص برای گروهی از کاربران اینترنتی مشخص می‌باشد.

۸)      خدمات قابل ارائه از طریق iptv را نام ببرید . پخش شبکه های تلویزیونی – خدمات پزشکی   – خرید بلیط   – خدمات کتابخانه ای  – بازی     – خرید تلویزیونی

وادکست چیست ؟ وادکست در واقع نوعی از ارائه محتوای ویدیویی در بستر وب است که از طریق آر.اس .اس(RSS) ارائه 


پستهای مرتبط

۱۰ دیدگاه

 1. سلام. دستتون درد نکنه.

 2. سلام
  آقای جمالی یا یه چیزی رو تو سایت نزار یا اگه میزاری درست بزار لطفا!!!!!
  سوالات ارزش افزوده رو لطفا نهایی کنید.

  سراج جمالی پاسخ در تاريخ دی ۲۵م, ۱۳۹۲ ۹:۱۸ ق.ظ:

  دانشجویان کلاس
  متاسفانه هنوز تعدادی از دوستان که قرار بوده سوالات رو برام بفرستن تا این لحظه نمونه سوالات رو نفرستادن من هم سوالاتی که دستم بوده روی سایت گذاشتم
  اگه شما هم ناراحت هستین نمونه سوالات رو از خود بچه ها بگیرین بعد هم خانم ……. (همه بچه های کلاس)از طرف همه نظر ندین و اسم خودتونو بنویسین نه دانشجویان کلاس

 3. با سلام
  ممنون ، لطف کردین

 4. با سلام و خسته نباشید.

  ممنون.

 5. راست میگه آقای جمالی از طرف خودتون صحبت کنین نه همه دانشجویان کلاس.بنده خدا زحمت می کشه اینم جای تشکرتونه!!!!!!!!!!!!

 6. سلام آقای جمالی از حرفهای بعضی از دوستان بیکار ناراحت نشید خدا خیرتان بدهد من و خیلی از بچه ها رو که میشناسم دعاتون میکنن چون واقعا برای ما امکان نداره که همیشه به دنبال جزوه باشیم خیلی لطف میکنی . با تشکر

 7. اقا دم شما را گرم ایول داری عمو

 8. کلا این جماعت تو کار دعاین اقا ب دعاتون ادامه بدین ی چیزی می شه بلاخره

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نمی شود.

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>