جروه درس کارآفرینی مهندس علیرضا عابدینی

داغ:

سوالات امتحانی درس کارآفرینی شامل 

۳۰ سوال تستی

۳ سوال  هم تشریحی (نام ببرید)

زندگی شغلی
یکی از مهمترین دلایل نارضایتی از شغل این است که اغلب افراد هنگام آغاز زندگی شغلی، آگاهانه و براساس معیارهای صحیح، واقعی و واضح (استعدادها، مهارتها و علایق) برای خود برنامه ریزی نمی کنند و باتوجه به نیازهای بازار کار قراردادهای اجتماعی و ارزش های گروه های مرجع و حرف مردم، رشته  تحصیلی و شغل خود را انتخاب می کنند.

انواع زندگی شغلی
بطورکلی می توان گفت تاکنون مردم دنیا سه نوع زندگی شغلی راتجربه کرده اند که عبارتند از

کارآفرینی  Entrepreneurship

خود اشتغالی Self-Employment 

استخدام Employment 

استخدام)  (Employment

منظور از استخدام، زندگی شغلی ای است که شخص در قالب یک قرارداد رسمی و معتبر، وقت و مهارتهای خود را در مقابل دریافت وجه مشخصی در اختیار سازمانی دولتی یا خصوصی قرار می دهد. استخدام شرایطی را فراهم می‌سازد که موجب امنیت شغلی کامل یا نسبی برای مدت نسبتاً طولانی می‌گردد.

خوداشتغالی (Self-Employment )

یک نوع زندگی شغلی که در آن فرد حرفة خود را براساس تجربیات و مشاغل آزاد موجود در بازار کار و با مسئولیت شخصی انجام می‌دهد. به عبارت دیگر هر کس که در استخدام سازمانی نباشد و یا همه افرادی که مزدبگیر نیستند، خواه به صورت انفرادی کار را در منزل انجام دهد یا همانند یک وکیل، یک مشاور، یک متخصص، کار در بیرون منزل داشته باشد و یا در یک مغازه و یا کارگاه با چند نفر دیگر به کار مشغول باشد، خوداشتغال هستند.

کارآفرینی (Entrepreneurship)

ارآفرینی نه تنها یک نوع زندگی شغلی است بلکه بسیاری معتقدند یک سبک زندگی یا یک سبک تفکر و یا یک فرهنگ است، زندگی کارآفرینانه زندگی ای است توأم با هیجان، خطرپذیری، تنوع، تغییر،
شکست، پیروزی، شوق، تلاش، خلاقیت و فرصت گرایی می باشد.

 تفاوت های هر یک از مشاغل از نظر ویژگی های فردی 

زندگی شغلی ویژگی ها کارآفرینان خوداشتغالان مستخدمین
استقلال طلبی زیاد زیاد کم
خطرپذیری زیاد متوسط خیلی کم
نیازبه پیشرفت خیلی زیاد متوسط کم
نیاز به قدرت کم متوسط زیاد
خلاقیت زیاد تاحدودی کم
تحمل ابهام زیاد تاحدودی کم
فرصت شناسی خیلی زیاد متوسط کم

آیا ابتدا باید شغل را انتخاب کرد یا زندگی شغلی را ؟ 

حتماً باید در مورد نوع زندگی شغلی خود در همان مراحل اول بصورت آگاهانه و مستدل فکر کنیم. حتی اگر بدون استدلال و ناخواسته وارد شغل و زندگی شغلی خاصی شده ایم همواره باید در مورد آن فکر کرده و به یک پاسخ روشن و مستدل برسیم که آیا شغل و نوع زندگی فعلی برای من مناسب هست یا خیر؟

افکار ضد کارآفرینی
برای این که بتوانید تصمیم بگیرید که وارد دنیای کارآفرینی شوید، اجازه ندهید افکار ذیل مانع از
تصمیم گیری شما شود .
۱ – باید خودم را خیلی سریع بشناسم .
۲ – برای تأسیس یک شرکت پول زیادی لازم است .
۳ – بیشتر از ۸ ساعت خواب لازم است .
۴ – احتیاج به شخصی دارم که من را راهنمایی کند .
۵ – برای بازنشستگی باید ۵۰-۴۰ سال کار کنم .
۶ – برای گرفتن کمربند سیاه در کسب و کار احتیاج به توانایی های جسمی بالایی دارم .
۷ – به انتقاد و عیب جویی بیشتر از تعریف و تمجید احتیاج دارم. (نقاط ضعفم را باید بیشت ر از نقاط قوتم
بشناسم.

دسته‌بندی مشاغل براساس علائق

«استرانگ» تمام مشاغل را در هفت گروه عمده زیر تقسیم بندی کرده است.

۱- شغلهای مرتبط با علوم زیستی         ۵- شغلهای مرتبط با تجارت کوچک

۲- شغلهای مرتبط با علوم فیزیکی        ۶- شغلهای مرتبط با تجارت بزرگ 

۳- شغلهای مرتبط با امور فنی               ۷- شغلهای مرتبط با امور ادبی

۴- شغلهای مرتبط با خدمات رفاهی

روانشناس دیگری بنام «هات» مشاغل را از نظر اقتصادی بشرح ذیل تقسیم کرده است:

۱- سیاسی                       ۵- کشاورزی

۲- حرفه‌ای                    ۶ - کارهای دستی

۳- تجاری                       ۷- نظامی

۴- تفریحی                     ۸- رفاهی

روانشناس معروف دیگری که در زمینة سنجش علائق کار کرده است « کودر»می‌باشد. وی علائق را به ده گروه بشرح ذیل تقسیم  کرده است:

۱- رغبت مکانیکی                            ۶- رغبت به فضای باز

۲- رغبت محاسباتی                         ۷- رغبت ادبی

۳- رغبت علمی                                ۸- رغبت موسیقی

۴- رغبت هنری                                 ۹- رغبت خدمات اجتماعی

۵- رغبت ارتباطی                           ۱۰- رغبت به کار دفتری

در پایان اگر شغلی را برای خود انتخاب کرده‌اید باید بتوانید به ۴ سؤال زیر بدون مکث و فکر زیاد پاسخ دهید؟  

۱) چرا تصور می‌کنید برای این کار مناسب هستید؟

۲) کدام یک از مهارت‌ها و ویژگی‌های لازم برای این شغل را دارا هستید؟

۳) کدام یک از تجربیات و آموزش‌های شما در این کار مفید هستند؟

۴) عوامل کلیدی موفقیت در کاری که انتخاب کرده‌اید کدامند؟

کارآفرینی چیست ؟

اقتصاددانان می گویند، کارآفرین کسی است که منابع ، نیروی کار ، مواد و سایر دارایی ها را با هم ترکیب می کند تا ارزش آنها را نسبت به قبل بیشتر نماید

کارآفرینی عبارت است از:
فرآیند خلق چیزی با ارزش و متفاوت، از طریق اختصاص زمان و تلاش کافی، همراه با خطر مالی، روانی و اجتماعی، به منظور دریافت پاداش های مالی و رضایت شخص از نتایج حاصله .
در این تعریف چند نکته وجود دارد:
اول: به طور کلی کارآفرینی فرآیند خلق چیزی است، خلق هر چیز ارزشمند و جدید .
دوم: کارآفرینی فرآیندی(Process) است که مستلزم صرف زمان و تلاش کافی است .
سوم: کارآفرینی دارای خطرهای اجتناب ناپذیری است 
چهارم: آنچه که به عنوان پاداش در فعالیت های کارآفرینانه وجود دارد، رسیدن به استقلال مالی و کسب درآمد و همچنین رضایت خاطری است که فرد کارآفرین بعد از انجام کار، کسب خواهد کرد .
ضروری است تا بدانیم چنانچه فردی صرفاً کسب و کاری از آغاز کند و خطرهای آن را پذیرا شود، کارآفرین نیست، بلکه لازم است تا نوآوری هم وجود داشته باشد. به بیان واضح تر « کارآفرین کسی
است که محصول، خدمت و یا فرآیند جدید را تولید یا ارائه نماید.

- ویژگی های روانشناختی کارآفرینان:۱۷ مورد
۱ – خطر: خطرهای مطالعه شده و مدیریت پذیر
۲ – استقلال طلبی: کنترل بر امور(رهبر نه پیرو و رهرو )
۳ – مرکز کنترل درونی: کنترل سرنوشت خود
۴ – نیاز به موفقیت و پیشرفت
۵ – ایده پردازی و خلاقیت و نوآوری
۶ – اعتماد به نفس
۷ – تحمل ابهام ( زندگی بدون اطلاعات)

۸ – پشتکار بالا 

۹- آرمان گرایی و داشتن دورنما(اول هدف بعد تلاش)
۱۰- پیشقدم بودن
۱۱- اهل عمل و کار بودن
۱۲- نتیجه گرا(کسب درآمد، رضایت و…)
۱۳- کارآمد بودن ( توانایی بهره برداری بدون اتلاف منابع )
۱۴- چاره جویی(ارائه راه حل های مبتکرانه )
۱۵- بی صبری ( رفع موانع با سع ی لازم )
۱۶- علاقه مندی به یادگیری(محیط ، مراکز، تجربه و…)
۱۷- رهبری

- ویژگی های جمعیت شناختی کارآفرینان
۱ – تجربه کاری ( دارای تجربه قبلی )
۲ – نارضایتی از شغل قبلی
۳ – الگوی نقش (خانواده کارآفرین )
۴ – شرایط کودکی (نوع پرورش )
( ۲۵-۴۵) سن -۵
۶- سطح تحصیلات (عمدتاً دانشگاهی)
۷- انگیزش برای آغاز فعالیت اقتصادی

شما به عنوان یک کارآفرین به چه مهارت هایی نیاز دارید؟

۱ – مهارت های عمومی کسب و کار
۲ – مهارت های مدیریتی

مهارت های عمومی مهارت های عمومی

• مهارت در تبدیل ایده و فرصت به یک کسب و کار
• مهارت در نوشتن
• مهارت در برقراری ارتباط و مذاکره
• مهارت در انتخاب نوع کسب و کار
• مهارت در انتخاب نام کسب و کار
• مهارت در انتخاب مکان کسب و کار
• مهارت در کنترل و نظارت

مهارتهای مورد نیاز فرایند کارآفرینی
مهارتهای مدیریتی
۱ – مدیریت فنی :
• مدیریت تولید
• انبارداری
• خرید
• فروش
• تولید
۲ – مدیریت منابع انسانی
۳ – مدیریت راهبردی
۴ – مدیریت زمان
۵-مدیریت خطر پذیری
۶ – مدیریت منابع و شناخت بازار
• انجام تحقیقات در زمینه بازار، مشتریان و رقبا
• مهارت در قیمت گذاری
• مهارت درتبلیغات
• مهارت در تعیین روش فروش
• مهارت در تعیین شیوه های توزیع

۷ – مدیریت مالی و حسابداری و تأمین مالی
• جذب سرمایه و تأمین مالی
• استفاده از سرمایه و تخصص بودجه
• انجام محاسبات مالی و تهیه ترازنامه وحساب سود و زیان
۸ – مدیریت سرمایه
برای راه اندازی یک کسب و کارکارآفرینانه چه فرایندی را باید طی کنید؟
۱ – خود ارزیابی و کسب آمادگی
۲ – شناسایی و ارزیابی فرصت
۳ – نوآوری و ایده یابی
۴ – تدوین طرح کسب و کار
۵ – تأمین منابع مورد نیاز
۶ – تأسیس و راه اندازی کسب و کار
۷ – اداره کسب و کار و تثبیت آن

انواع کارآفرینی
۱- کارآفرینی آزاد و مستقل : حالتی که فرد کسب و کار مستقلی را ایجاد می کند . این نوع کارآفرینی، فرآیندی است که منجر به ایجاد رضایت مندی و یا تقاضای جدید می گردد. کارآفرین مستقل  فردی است که مسئولیت اولیه جمع آوری منابع لازم برای شروع کسب و کار را به عهده می گیرد و مشخصه اصلی کارآفرینی، نوآوری می باشد . دراین جا فرد با اتکا به منابع مالی خویش و با داشته های ذاتی خود یک کار جدید را شروع می نماید و برای رسیدن به موفقیت تمام تلاش خود را می کند. برای مثال شرکت های کوچک و متوسط که تحت عنوان « SME» نامیده می شوند محصول فرآیندهای کارآفرینی مستقل هستند.

۲- کارآفرینی درون سازمانی: هنگامی که فعالیت کارآفرینی توسط فرد یا گروه داخل یک سازمان انجام گیرد، به آن کارآفرینی درون سازمانی گفته می شود. فرآیندی که کارآفرین با زحمت بسیار و معمولا بدون حمایت و رضایت سازمان طی می کند تا فعالیت کارآفرینانه ای را در سازمانی که معمولا سنتی و بروکراتیک است، به ثمر برساند. کارآفرینی درون سازمانی به شدت در فعالیت های کارآفرینانه و نیز جهت گیری های مدیریت ارشد سازمان بازتاب می یابد. این تلاش های کارآفرینانه، چهار عنصر کلیدی را شامل می شوند، که عبارتند از اقدام به فعالیت های کارآفرینانه اقتصاد نوپا، ابداع و نوآوری، نوسازی خویشتن و در نهایت تاثیر گذاری.

۳- کارآفرینی سازمانی : که در آن محصولات یا فرآیندهای نوآوری شده از طریق القا و ایجاد فرهنگ کارآفرینانه در یک سازمان از قبل تاسیس شده به ظهور می رسد. به عبارت دیگر، مجموعه فعالیت هایی است که از منابع و حمایت سازمانی به منظور دستیابی به نتایج نوآورانه می باشد. همچنین کارآفرینی سازمانی فرآیندی که سازمان طی می کند تا همه کارکنان بتوانند در نقش کارآفرینان انجام وظیفه کنند و تمام فعالیت های فردی یا گروهی به طور مستمر، سریع و راحت در سازمان مرکزی به ثمر برسانند. همچنین شامل پرورش رفتار کارآفرینانه در سازمانی است که قبلا تاسیس شده، و فرآیندی است که محصولات (خدمات) یا فرآیندهای نوآورانه و خلق فرهنگ کارآفرینانه در یک سازمان ایجاد می شود. در این نوع کارآفرینی، یک شرکت یا سازمان، محیطی را فراهم می سازد تا اعضا بتوانند در امور کارآفرینی مشارکت نمایند.

کارآفرینان چه نقشی در توسعه جوامع بازی می کنند؟
از نظر جمع کثیری از اقتصاددانان و صاحب نظران و دانشمندان، کارآفرینان موتور حرکت و رشد اقتصادی یک جامعه هستند که در یک محیط رقابتی و شرایط عدم تعادل، جامعه را به حرکت در می آورند و توسعه می بخشند.
از آنجایی که کلید موفقیت کارآفرینی یافتن روش های خلاقانه است، کارآفرین با بکارگیری فناوری های جدید و شیوه های نوین، سریع تر و کم هزینه تر نیازهای جامعه را به نحو احسن برآورده می سازد

چرا برخی از کارآفرینان با شکست مواجه می شوند؟
۱ – حرکت بدون یک برنامه منسجم در کسب و کار
۲ – فقدان سرمایه کافی
۳ – پیش بینی ناقص بودجه
۴ – قیمت گذاری غلط
۵ – غفلت از بازاریابی
۶ – در نظر نگرفتن رقابت
۷ – نداشتن انعطاف پذیری لازم
۸ – اسارت در کسب و کار به جای ریاست بر آن
۹ – رئیس در حد عالی، کارمندان در حد معمولی
۱۰ – روابط غلط
۱۱ – رشد کنترل نشده
۱۲ – راه اندازی یک کسب و کار فقط برای هیجان

خلاقیت چیست؟
۱ – به عقیده گیلفورد، خلاقیت تفکر واگرا (دست یافتن به رهیافت های جدید ) برای حل مسائل است و در مقابل تفکر همگرا (دست یافتن به پاسخ صحیح ) قرار دارد .

۲ – پروکتور(۱۹۹۹)، معتقد است خلاقیت فرآیند شکستن و دوباره ساختن دانش خود درباره یک موضوع و به دست آوردن بینش جدید نسبت به ماهیت آن است .

۳ – ریکاردز(۱۹۹۷) می نویسد خلاقیت عبارتست از خارج شدن از قالب های ذهنی و کشف چیزهای جدید و معنی دار .

۴ – آمابیلی(۱۹۹۷) می گوید که خلاقیت عبارتست از تولید ایده های جدید و مفید در همه زمینه ها .

ویژگی های خلاقیت

۱ – خلاقیت ، فرآیندی فکری و روانی است .
۲ – محصول خلاقیت می تواند به شکل یک اثر، یک ایده، یک راه حل، یک شی ء و یا هر چیز دیگر ارائه شود.
۳ – محصول خلاقیت پدیده ای نو و جدید است .
۴ – محصول خلاقیت اثری است که علاوه بر تازگی دارای ارزش نیز باشد .
۵ – خلاقیت یک توانایی عمومی است و در همه افراد کم و بیش وجود دارد .
۶ – خلاقیت قابل پرورش است و با محیط اجتماعی و فرهنگی ارتباط مستقیم دارد

نوآوری چیست؟
نوآوری تبدیل خلاقیت(ایده نو) به محصول (کالا یا خدمت) و ارائه آن به بازار و دستیابی به سود است

یک نوآوری زمانی ارزشمند به حساب می آید که پاسخگوی یک ضرورت باشد.

خلاقیت >>  نوآوری >>  کارآفرینی

تولید ایده جدید >> تبدیل ایده به طرح قابل اجرا  >> اجرای طرح کسب و کار

تفکیک ایده و فرصت
فرصت ها از جمع ایده و یک خلاء یا نیاز بوجود می آیند. لذا می توان گفت فرصتها از دو طریق خلق می شوند، یا ایده ای داریم و باید به دنبال خلاء و نیازی بگردیم که ایده ما پاسخی به آن نیاز باشد (مدل ۱ و ) یا خلاء یا نیازی را می شناسیم و باید ایده ای برای رفع آن خلاء(نیاز) بیابیم. (مدل۲)

مدل(۱): ترکیب ایده و نیاز برای ظهور فرصت
ایده + نیاز = فرصت

مدل(۲): ترکیب نیاز و ایده برای ظهور فرصت
نیاز + ا یده = فرصت

در چه مواردی می توان نوآوری و خلاقیت داشت؟

۱ – نوآوری بنیادی: این نوآوری منجر به خلق بازارهای جدید می شود (جایگزینی CD)

2 – نوآوری در محصول(باطری های قابل شارژ )

۳ – نوآوری در تجدید ساخت فناوری(تلویزیون های کوچک قابل حمل )

۴ – نوآوری در نام گذاری و تبلیغ(برچسب کالا -) علائم قابل تشخیص

۵ – نوآوری در فرآیند تولید(تولید تویوتا توسط روبات)

۶ – نوآوری در طراحی(مایکروفر)

۷ – نوآوری در زمینه تجدید فرمول سازی (نوشابه ها و اسپری های جدید )

۸ – نوآوری در ارائه خدمات(استفاده از کانال های توزیع جدید )

۹ – نوآوری در بسته بندی(وسایل جدید عرضه کالا

موانع خلاقیت

موانع فردی (درونی)

موانع محیطی (بیرونی)

موانع فردی

۱-موانع فیزیولوژیک و جسمی :

 • نقص های ناشی از بیماری و تصادف
 • ناراحتی های جسمانی

 ۲-بیولوژیک :

 • موانع و مشکلات ناشی از وراثت وژنتیک

۳-روانی (احساسی هیجانی)

 • عادات و مفروضات
 • ترس از شکست یا خطر گریزی
 • تفکر منفی
 • ترس از تمسخر و تحقیر
 • تنبلی و استراحت طلبی
 • ناتوانی در سپردن موضوع
 • تمایل به قضاوت در مورد ایده ها
 • ضعف و خیال پردازی در تشخیص
 • واقعیت از خیال

 ۴-موانع ادارکی

 • دیدن چیزی که انتظار دیدن آنرا نداریم
 • سختی جدا کردن مسئله از سایر امور
 • ندیدن سایر امور
 •  سختی تعریف دقیق و صحیح مشکل
 •  تمایل به محدود کردن قلمرو مشکل
 •  ندیدن مشکل از زوایای مختلف
 •  اشباع

موانع محیطی (بیرونی)

 1. موانع تاریخی:
 • تفکرات منفی

۲-موانع خرافی در قالب مذهب

 • موانع فرهنگی
 • خرافات و تعصبات

۳-اقتصادی

 1. اجتماعی
 • خانواده
 • مدرسه
 • باشگاه و …

۴-موانع سازمانی

 •  عدم دسترسی به اطلاعات
 •  فقدان ارتباطات افقی و عمودی مناسب
 •  اندازه سازمان برای سودآوری  
 •  انزوا و گوشه گیری مدیریت ارشد 
 • ساختار نامناسب سازمان
 • افق زمانی کوتاه مدت مدیران  
 • فقدان سیستم پیشنهادات موثر و سریع
 • فقدان لوازم و ابزار لازم
 • فقدان سیستم تشویق و پاداش هدفمند و منعطف 
 • ناسازگاری ، استرس و نارضایتی کارکنان
 • مبارزات و سیاست بازی های سازمانی
 • دلگرمی زیاد از حد به مدیر  
 •  فشار برای  اخذ نتیجه سریع

فنون خلاقیت و نوآوری

۱-     فن طوفان فکری

تکنیک طوفان ذهنی:

 • طوفان ذهنی که یکی از شیوه های برگزاری جلسات و مشاوره و دستیابی به انبوهی از ایده ها برای حل خلاق مسائل می باشد در سال ۱۹۳۸ توسط الکس اس اسبورن ابداع شد. این واژه هم اکنون در واژه نامه بین المللی وبستر اینگونه تعریف می شود: اجرای یک تکنیک گردهمایی که از طریق آن گروهی می کوشند راه حلی برای یک مسئله به خصوص با انباشتن تمام ایده هایی که به طور خود به خود و درجا به وسیله اعضا ارائه می شود بیابند.

تفاوت های طوفان ذهنی فردی و گروهی:

 • طوفان ذهنی فردی با تولید طیف گسترده تری از ایده ها همراه است و کمتر منجر به ایده هایی کارا و عملی می شود. نکته ی جالب توجه این است که فرد به هنگام انزوا از گروه دیگر ترسی از انتقاد ندارد و بدون هیچ گونه محدودیتی از طرف اعضا برای تجزیه ایده ها آزاد می باشد. اما مزیت طوفان گروهی این است که مشکلات ایده ی فرد به وسیله تجربه و خلاقیت افراد دیگر حل می شود و از بین می رود. اگر بخواهیم نتیجه مطلوب تری از طوفان ذهنی داشته باشیم می توانیم این دو نوع طوفان ذهنی را ترکیب کنیم.

در اجرای این روش می‌باید ۴ قاعده اساسی را رعایت کنید:

 • هیچگونه قضاوتی درباره پیشنهادات ارائه شده نمی‌باید صورت گیرد.
 • کلیه ایده‌ها حتی ایده‌های عجیب و غریب و به ظاهر نامرتبط نیز باید مورد استقبال واقع شوند.
 • هر چه تعداد ایده‌ها بیشتر باشد، بهتر است.
 • ایده‌ها را می‌توان ترکیب، اصلاح و انتخاب کرد.

 

۲-      فن فهرست خصوصیات

فن ویژگی‌های این فن از قرار زیر می‌باشد:

 • •         موضوع را به اجزاء کوچکتر تقسیم کرده و هر جزء مستقل مورد بررسی قرار می‌گیرد. در نتیجه همه جوانب موضوع مورد توجه و سنجش قرار می‌گیرد.
 • •         فهرستی از صفات و خصوصیات مختلف یک موضوع مانند شکل، اندازه، رنگ، جنس، کاربرد و… تهیه و روی آنها متمرکز می‌شود، سپس راههایی که بتوان آن صفات و خصوصیات را اصلاح کرده یا تغییر داد و یا بهبود بخشید، جستجو می‌شود.

۳-     - فن ارتباط اجباری

 • •         بین دو گروه از پدیده‌ها که با یکدیگر مانوس و مرتبط نیستند ارتباطی اجباری ایجاد کرد

۴-     - فن اسکمپر

هدف این روش تحریک قدرت تصور است.

 • جایگزینی (Substitute) 
 • ترکیب   (Combine)
 • اقتباس یا انطباق   (Adopt)
 • تغییر بزرگ‌سازی   (Modify-Magnify)
 • کاربردهای دیگر   (Put to other uses)
 • کوچک‌سازی و حذف   (Eliminate)
 • تغییر حالت (Rearrange) 

آشنایی با منابع تأمین سرمایه

هر کار آفرینی که می خواهد یک شرکت جدید و یا یک کسب و کار نوپا ، راه اندازی کند ، با این مساله

رو به روست که :

سرمایه مورد نیاز را از کجا تامین کند ؟

همه فعالیت های کارآفرینانه یک کسب و کار نیاز به سرمایه دارد . درست است که در طول حیات فعالیت

اقتصادی سرمایه مورد نیاز است ، ولی کار افرین تازه کار در آغاز کار ، در بدست آوردن سرمایه با

مشکلات بیشتری روبرو است . کار آفرینان برای تامین سرمایه جهت راه اندازی کسب و کار معمولاً از دو

منبع زیر استفاده می کنند .

وجوه درونی

در سال اولیه را ه اندازی هر فعالیت نوپا ، کار آفرینان اغلب نیازهای مالی خود را از طریق وجوه درونی

تامین می کنند ، از جمله سود فروش دارایی ها ، کاهش سرمایه در گردش ، تمدید مدت زمان پرداخت و

حساب ها دریافتنی،یعنی تمام سود حاصل مجدداً در فعالیت کار آفرینانه سرمایه گذاری می شود حتی

سرمایه گذاران بیرونی نیز در سالهای اول انتظار دریافت سود ندارند

وجوه بیرونی

در کشور های صنعتی معمولاً بانک ها یا شرکت های سرمایه گذاری برای شرکت در پیاده سازی طرح ها

اعلام آمادگی می کنند

در کشور ما افراد برای تامین سرمایه جهت راه اندازی یک بنگاه اقتصادی می توانند از چندین روش

استفاده کنند .

روش اول : آهسته و پیوسته ، یعنی شروع از یک شرکت بسیار کوچک که معمولاً فق ط در طراحی

مهندسی و انجام کارهای پروژه ای فعال است و سپس به مرور زمان با تهیه سرمایه مورد نیاز ، برای

کارهای بزرگتر اقدام کنند..

روش دوم : شروع به فعالیت تجاری ، کسب در آمد و ایجاد سرمایه برای فعالیت صنعتی و تولیدی در

همان رشته تجاری است .

روش سوم : جذب شریک و سرمایه گذار ، این روش شاید نزدیکترین روش به الگوی جهانی باشد یعنی

سرمایه گذار در کنار مجری قرار بگیرد تا فعالیت صنعتی را پایه گذاری کرده و توسعه دهند .

ما به طور کلی برای تهیه سرمایه اولیه جهت راه اندازی یک کسب و کار ، به غیر از استفاده از سود

انباشته ، یا وام و سهام ، منابع دیگری وجود دارند که عبارتنند از :

۱- سرمایه نزدیکان ، دوستان و اقوام

۲- فرشتگان نجات کسب و کار

۳- تهیه کنندگان و مشتریان

۴- موسسات وام دهنده

۵- سرمایه گذاران مخاطره پذیر

۶- بانک های تجاری

۷- موسسات مالی تخصصی

۸- عرضه سهام

۹- کمک های دولتی

خانواده، دوستان و اقوام

بعد از کارآفرین ، خانواده و دوستان متداول ترین منبع سرمایه برای فعالیت کارآفرینانه نوپا

هستند.احتمال سرمایه گذاری این افراد به دلیل روابطه شان با کارآفرین بسیار زیاد است . این گروه

معمولاً بخشی از وجوه دارایی خود را به فعالیت کار آفرینانه نوپا که توسط آشنایان آنها راه اندازی

می گردد و از نزدیک به توانایی و نوع کسب و کار آشنایی دارند اختصاص می دهند .

به منظور پیشگیری از بروز مشکلات آتی ، کارآفرین باید جنبه های مثبت و منفی ماهیت خطر پذیری ها

و فرصت سرمایه گذاری را به اعضای خانواده نشان دهد تا در صورت بروز مشکل ، تأثیرات منفی حاصل

در روابط خانوادگی و دوستی به حداقل برسد . نکته ای که در کاستن مشکلات آینده کمک می کند ،

حفظ کامل مناسبات تجاری است . هر وام یا سرمایه گذاری از جانب خانواده یا دوستان باید به اندازه

سرمایه گذاری غریبه ها ، جدی تلقی شود .

فرشتگان نجات کسب و کار

تمام سرمایه گذاران از منابع رسمی مانند شرکت های خصوصی و دولتی نیستند . بسیاری از افراد پولدار

به دنبال موقعیت های مناسب هستند . آنها به نام فرشته های سرمایه گذاری یا سرمایه گذاران غیر

رسمی معروفند . این افراد بخش مهمی از سرمایه در دسترس را دارا هستند .

ویلیام ای . وتزل یک محقق بنام در زمینه خطر پذیری سرمایه گذاری غیر رسمی این نوع سرمایه گذاران

را به عنوان کسانی تعریف می کند که خودشان پول به دست آوردند و حالا به تازه واردین قول حمایت

مالی می دهند .

تهیه کنندگان و مشتریان

گاهی اوقات کار آفرین از طریق پیش فروش محصولات تولیدی خود یا منابع مالی راه اندازی کسب و کار

را تهیه می نمایند و یا با خرید امانی مواد اولیه مشکل سرمایه جاری فعالیت اقتصادی را برطرف می کنند .

 

مو سسات وام دهنده

ؤم سسات وام دهنده مؤسساتی غیر از بانک هستند که حاضرند در قبال پذیرفتن شرایط آسان تر به

مشتریان خود وام دهند ، مثل مؤسسات اعتباری و … در کشورمان

سرمایه گذاران مخاطره پذیر

اساساً سرمایه گذاری مخاطره پذیر ، سرمایه ای است که برای تامین مالی یک شرکت نوپا بکار می رود

این صنعت (صنعت سرمایه گذاری مخاطره پذیر) تنها به تأسیس شرکت های نو آور کمک می کند و در

کشور های توسعه یافته سرمایه گذاری مخاطره پذیر به عنوان منبعی برای توسعه آفرینی نهادینه شده

است . امروزه همه صاحبنظران اقتصادی و کار آفرینی معتقدند سرمایه گذاران مخاطره پذیر یکی از

حلقه های اصلی و عوامل کلیدی رشد و پیشرفت خلاقیت ، نوآوری و کارآفرینی هستند .

اهمیت سرمایه گذاران مخاطره پذیر به این علت است که آنها تامین کننده ارزشمندی برای شرکت های

نو پا هستند و درک عمومی بر این است که تعداد سرمایه گذاران مخاطره پذیر یک شاخص نو آوری

محسوب می شو .

بانکهای تجاری

هنگامی که وثیقه موجود باشد ، بانکهای تجاری پرکاربردترین منبع وجوه کوتا ه مدت برای کارآفرین

هستند . وجوه از راه وام فراهم می شود و در نتیجه به نوعی ضمانت مشهود یا وثیقه (یعنی دارایی

ارزشمند ) نیاز دارند .

وام ها و تسهیلات بانک ها تحت عناوین مختلف عقود اسلامی به متقاضیان پرداخت می شود که اکثراً

شامل موارد ذیل می باشد :

۱-۶ قرض الحسنه :

بانک ها در موارد زیر مبادرت به اعطای وام قرض الحسنه می نمایند :

 - تامین وسایل و ابزار آلات و سایر امکانات لازم برای ایجاد کار جهت کسانی که فاقد اینگونه امکانات

می باشند

- کمک به افزایش تولید با تأکید بر تولیدات کشاورزی ، دامی و صنعتی

- رفع احتیاجات ضروری

مضاربه ۲-۶

قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین (مالک ) عهده دار تامین سرمایه (نقدی ) می گردد . با قید

اینکه طرف دیگر (عامل ) با آن تجارب کرده و در سود حاصله شریک باشد . نسبت سود بر اساس توافق

طرفین بوده و حداکثر مدت قرارداد یک سال است .

۳-۶ مشارکت مدنی :

مشارکت مدنی عبارت است از درآمیختن سهم الشرکه نقدی و غیر نقدی متعلق به اشخاص حقیقی و

حقوقی متعدد به نحو مشاع به منظور << انتفاع >> قرارداد .

در این گونه مشارکت اشخاص ملزم به رعایت شرایط بانک هستند که پس از آن موضوع و مدت شراکت

حق نظارت بانک بر مصرف و بازگشت سرمایه و نوع و میزان وثیقه نیز تعیین می گردد .

در موارد ذیل می توانید از عقد مشارکت مدنی استفاده نمایید .

۱- تولید و فروش محصول

۲- واردات ماشین آلات ، مواد اولیه و ابزارکار

۳- واردات کالا به قصد فروش

۴- صادرات کالا

۵- بازرگانی داخلی

۴-۶ مشارکت حقوقی

یعنی تأمین قسمتی از سرمایه شرکت های سهامی جدید یا خرید قسمتی از سهام شرکت های سهامی

موجود. اقدام به مشارکت حقوقی توسط بانک ها برای کمک به توسع ه بخش های مختلف اقتصادی صورت

می گیرد که از طریق تأمین سرمایه لازم برای اجرای طرح های تولیدی که به شکل شرکت های سهامی

تا سیس می شوند یا خرید سهام شرکت های سهامی موجود صورت می گیرد

۵-۶  سرمایه گذاری مستقیم :

این سرمایه گذاری عبارتست از تأمین سرمایه لازم جهت اجرای طرح های تولیدی و طرح های عمرانی

انتفاعی توسط بانک ها .

 

۶-۶ فروش اقساطی :

فروش اقساطی عبارتست از واگذاری عین بهای معلوم به غیر ، به ترتیبی که تمام یا قسمتی از بهای

مزبور به اقساط مساوی یا غیر مساوی در سررسید یا سررسیدهای معینی دریافت گردد ، بانک وسایل و

لوازم مورد نیاز واحدهای تولیدی و صنعتی را تهیه و وجه آن را به اقساط دریافت می دارد .

تمامی تسهیلات تحت شرایط خاصی انجام می پذیرد و نظارت بانک بر فروشنده همواره وجود داشته و

میزان سود خالص از این امر به وسیله بانک مرکزی تعیین می گردد .

۷-۶ اجاره به شرط تملیک

اجاره به شرط تملیک عقد اجاره ای است که در آن شرط شود مستأجر در پایان مدت اجاره و در صورت

عمل به شرایط مندرج در قرارداد ، عین مستأجر و مالک گردد .

: سلف ۸-۶

منظور از معامله سلف در هیأت بانکی آن است که بانک محصولات تولیدی اعم از (صنعتی ، معدنی ،

کشاورزی ) یک واحد تولیدی را قبل از تولید به طور نقدی پیش خرید می کند .

۹-۶ جعا له :

عبارت است از التزام شخص (جاعل ) یا کارفرما به ادای مبلغ یا اجرت معلوم جعل در مقابل انجام عملی

معین ،طبق قرارداد . طرفی که عمل را انجام می دهد ، عامل یا پیمانکار نامیده می شود .

جعاله از جمله تسهیلات کوتا ه مدت اعتباری برای گسترش امور تولیدی ، بازرگانی و خدماتی است

: مزارعه ۱۰-۶

یکی از تسهیلات اعتباری برای رفع نیازهای مالی کوتاه مدت در بخش کشاورزی می باشد . مزارعه

قراردادی است بین صاحب زمین و کشاورز که به موجب آن کشاورز ، زمین را کشت می نماید و محصول

به سهم معینی که مورد توافق طرفین قرار گرفته ، بین آنان تقسیم می شود .

: مساقات ۱۱-۶

مساقات یعنی اینکه شخص درختان خویش را به دیگری دهد تا وی آنها را آبیاری و اصلاح و حفاظت و

حراست نماید و محصول بین آنها مشترک باشد .

 

۱۲-۶ خرید دین

از جمله تسهیلات اعطایی کوتا ه مدت جهت تأمین نیازها ی مالی واحدهای تولیدی ، بازرگانی و خدماتی

است و سر رسید این نوع تسهیلات نمی تواند از یک سال تجاوز نماید .

خرید دین تسهیلاتی است که به موجب آن بانک سفته یا براتی را که ناشی از معامله نسیه تجاری باشد ،

خریداری کند

ضمان ۱۳-۶

ضمان (ضمانت ) عبارت است از اینکه شخص ، مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده می گیرد .

انواع ضمانت نامه های بانکی به شرح ذیل اند :

- ضمانت نامه شرکت در مناقصه

- حسن انجام کار

- ضمانت نامه پیش پرداخت

- ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان

- ضمانت نامه گمرکی

- ضمانت نامه تعهد پرداخت

- ضمانت نامه متفرقه

 

مؤسسات مالی تخصصی

برخی از مؤسسات در زمینه فعالیت های تخصصی خود حاضر به اعطای وام به کار آفرینان هستند . مثل

شرکت سرمایه گذاری پتروشیمی که فقط به طرح هایی که در زمینه پتروشیمی هستند وام اعطا می نمایند

و یا سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران که بصورت یک شرکت مادر تخصصی در بخش صنایع عمل می کند

 

عرضه سهام

فروش سهام یکی از راه های تأمین سرمایه است ، به نحوی که مالک اصلی شرکت هیچ التزام قانونی

جهت بازپرداخت وجه یا بهره به آن ندارد . بنابر این استفاده از وجوه حاصل از فروش سهام احتیاج به

بازپرداخت مثل آنچه در وام گرفتن است ، ندارد بلکه ملزم به تقسیم مالکیت و منافع حاصل با منبع

أت مین وجه است .

 

کمک های دولتی

گاهی اوقات کار آفرین از کمک مالی دولت برای توسعه و عملی کردن ایده نوآورانه خود استفاده می کند

مثلاً << تکفا >> که برنامه کمک هایی است که از سوی دولت به شرکت های کوچک در حوزه IT طراحی

شده است و یا مراکزی که به عنوان مراکز رشد ، مسئولیت حمایت از کار آفرینان را بر عهده دارند .

 

اسناد تجاری

سند عبارت است از نوشتهای که قابل دفاع و استناد باشد. در اصطلاح حقوقی سند وسیلهای است کـه بـه منظـ ور

اثبات عمل یا قرارداد و یا تعهدی به کار می .رود

۱. سند رسمی: سند رسمی سندی است که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفتـر اسـناد رسـمی و یـا نـزد

مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم میشود. مثل: چک و یا سـفته و یـا

سند مالکیت یا وکالت که در دفترخانه ثبت شده باشد .

۲٫ سند عادی: سندی است که بدون دخالت مأمورین تنظیم و بین مردم رواج دارد. به طور کلی اسنادی کـه

خصوصیات و ویژگیهای اسناد فوق را نداشته باشند، سند عادی هستند. مثل: کاغذ رسید یا اجاره نامهای کـه

یک مالک با مستاجر بین خود بدون حضور در دفترخانه رسمی تنظیم کرده باشند.

تفاوت اسناد رسمی و اسناد عادی

• سند رسمی دارای قدرت اجرایی قوی است: زیرا برای آن میتوان اجرائیه صادر کرد، در حالی که سند عـادی

فاقد قدرت اجرایی است.

• تاریخ سند رسمی از نظر اصحاب دعوی و اشخاص ثالث مؤثر است، در حـالی کـه تـاریخ سـند عـا دی علیـه

اشخاص ثالث بلا اثر است .

• در مورد سند رسمی، میتوان ادعای جعل کرد و تا زمانی که این ادعا به اثبات نرسیده سند رسمی از لحـاظ

تاریخ تنظیم و مفاد و مدلول آن نافذ و معتبر است. در صورتی که سند عادی فاقد چنین ویژگـی اسـت و نـه

تنها نمیتوان در مورد آن ادعای جعل نمود، بلکه میتوان آن را انکار کرده و یا مورد تردید قرار داد .

• در سند رسمی ادعای جعل چون ادعاست، لذا مدعی باید ادله جعل بودن آن را به دادگاه ارائه و اثبات نمایـد .

اما در سند عادی انکار و تردید چون دفاع محسوب میشود، دارنده سند بایـد ادلـه دال بـر اصـالت سـند بـه

دادگاه ارائه نماید. در صورتی که دارندة سند نتواند نسبت ادعای جعل یا انکار یا تردید اصـالت سـند را ثابـت

نماید، سند از شمار دلایل خارج میشود.

برات :

از نظر لغوی برات نوشتهای است که به موجب آن دریافت یا پرداخت پولی را به دیگری واگذار نمایند.

در معاملات برواتی معمولاً سه طرف وجود دارد:

• صادرکننده برات که «براتکش» نامیده میشود .

• پرداختکننده وجه برات که «براتگیر» نام دارد .

• دریافتکننده وجه برات که «دارنده برات» است .

• برات علاوه بر امضاء یا مهر برات دهنده باید دارای شرایط ذیل باشد :

• قید کلمة (برات) در روی ورق ه

• تاریخ تحریر (روز و ماه و سال )

• اسم شخصی که باید برات را تأدیه کند .

• تعیین مبلغ برات

• تاریخ تادیه وجه برات

• مکان تادیه وجه برات اعم از این که محل اقامت پرداختکننده باشد یا محل دیگر .

• اسم شخصی که برات در وجه یا حواله کرد او پرداخته میشود .

• تصریح به این که برات نسخة اول، دوم، سوم، چهارم و الی آخر است

ظهر نویسی

• انتقال برات بوسیلة ظهرنویسی به عمل میآید

• ظهرنویسی باید به امضاء ظهرنویس برسد

• ممکن است در ظهرنویسی تاریخ و اسم کسی که برات به او انتقال داده میشود، قید گردد .

• ظهرنویسی حاکی از انتقال برات است

سفته

سفته در اصطلاح حقوقی نوشتهای است که به واسطه آن کسی تعهد میکند که در وجه شخص دیگـر یـا بـه

حواله کرد او مبلغ را در تاریخ معین یا عندالمطالبه بپردازد

فرق برات و سفته

• در برات وجود محل اهمیت خاص دارد اما در سفته چون متعهد و دهندة قبض یک نفـر اسـت وجـود محـل

اهمیتی نخواهد داشت .

• معاملات برواتی را قانون، جزء معاملات تجاری میداند در صورتی که سفته، هر چند کـه از حیـث ضـمانت و

ظهرنویسی و وصول مانند برات است ولی ذاتاً عمل تجاری نیست .

• در برات حداقل نام سه نفر ذکر میشود که عبارتند از: برات کش، برات گیر و دارندة بـرات ولـی در سـفته قیـد دو

نفر (متعهد و متعهدله) کافی است. بنابراین تشریفاتی که در برات با آن برخورد میکنیم، در سفته وجود ندارد .

* چک از اوراق تجاری معتبری است که تحت پشتیبانی قانون است و از اعتباری قوی همچون اسکناس برخوردار است

مواردی که چک بلا محل قابل تعقیب جزایی نمیباشد:

• ظرف شش ماه پس از تاریخ صدور چک، دارنده جهت وصول به بانک مراجعه نکرده باشد .

• ظرف شش ماه پس از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت از جانب بانک، دارنده چک درخواست تعقیب جزایـی

ننموده باشد .

• در صورتی که چک بلامحل پس از برگشت به شخص دیگری منتقل شده باشد کـ ه در ایـن صـورت شـخص

اخیر حق تعقیب جزایی ندارد، مگر این که وارث دارنده چک فوت شده باشد .

• در صورتی که صادرکننده چک فوت نماید .

• در صورتی که صادرکننده چک قبل از تاریخ شکایت دارنده آن، وجه آن را نقداً بـه دارنـده چـک پرداخـت و

چک را باطل کرده یا بابت آن رسید دریافت داشته باشد .

• در صورتی که پس از شکایت، شاکی ترتیب انتقال چک مورد شکایت را به دیگری بدهد نیـز تعقیـب جزایـی

متوقف میگردد.

 

 


پستهای مرتبط

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نمی شود.

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>