سیستم های خبره – خانم مهندس امینی

داغ:

فصل اول
معرفی سیستم های خبره
۱- ماشین هوشمند
 در اواخر سالهای ۱۷۰۰ یو اوایل سالها ۱۸۰۰, گروهی از آمریکاییها و وسیلهاروپاییها یا بنام ”شطرنج اتوماتیک“ ایجاد کردند که توانایی داشت با یک انسان شطرنج بازی کند . در سال ۱۸۳۴ چارز بابیج اولین کامپیوتر
مکانیکی را بنام ”موتور تحلیلی“ ایجاد کرد. این ماشین میتوانست محاسبات ریاضی را انجام داده و خروجی چاپ کند.
تا نیمه این قرن ساخت ماشین هوشمند رویایی بود که منوط به پیشرفت تکنولوژی بود. این تکنولوژی با پیدایش کامپیوترهای امروزی به حقیقت پیوست.
 کامپیوترهای اولیه, پردازندههای سریع داشتند که به آنها این امکان را میداد که با داشتن برنامه, عملیات مشخصی را بر طبق الگوریتمی دهندمشخص انجام . برنامههایی نوشته شده بود تا معادلات را حل کنند یا لیستی از
دادهها را پردازش کنند یا در پایگاه دادهها را برای یافتن اطلاعات مورد نیاز جستجو کنند. اگرچه به خوبی اطلاعات را پردازش میکردند اما در مورد همان اطلاعاتی توانایی استدلال نداشتند. لذا مساله استدلال هنوز مختص انسان بود .
نقطه تغییر مسیر زمانی بود که دانشمندان شروع به کد کردن دانش یک مساله برای کامپیوتر کردند. قوانین, حقایق و ساختارهای یک مساله به صورت سمبلیک در میآمدند از نمونه های اولیه زبانهای سمبلیک LISP و PROLOG است
که توانایی جستجو روی اطلاعات سمبلیک ارائه شده را دارند.

downloadدانلود جزوه سیستم های خبره (272)


پستهای مرتبط

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نمی شود.

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>