Gis چیست

داغ:

GIS چیست؟

تعریف اول:

 GIS مجموعه ای از امکانات برای جمع آوری، ذخیره، بازیابی، آنالیز، تبدیل و نمایش داده های مکانی از جهان واقعی برای مقاصد ویژه. Burrough 1988

1-   تاریخچه

از زمان تمدنها، برای نمایش اطلاعات مربوط به سطح زمین از نقشه استفاده می شده است. ناوبران، نقشه برداران زمینی و ارتش از نقشه برای نمایش موقعیت مکانی عوارض جغرافیایی مهم استفاده می کرده اند. نقشه برداری زمینی و تهیه نقشه رکن مهمی در امپراطوری روم باستان بود و با سقوط امپراطوری روم تهیه نقشه نیز در آن دوران به فراموشی سپرده شده. تا اینکه در قرن هجدهم مجدداً‌ دولتهای اروپایی به اهمیت تهیه نقشه برای طراحی و برنامه ریزی اراضی پی بردند و موسسات ملی، مسئول تهیه نقشه پوشش کشورها شدند. نقشه های توپوگرافی برای نمایش محدوده اراضی، واحدهای اداری و مرزهای ملی تهیه می گردیدند. از آنجا که مطالعه منابع طبیعی گسترش یافت، نقشه های موضوعی (تماتیک) نیز برای نمایش اطلاعاتی از قبیل زمین شناسی، ژئومورفولوژی، خاک و پوشش گیاهی مورد استفاده قرار گرفتند. در قرن بیستم گسترش سریع علم و تکنولوژی باعث تقاضای بیشتر برای نمایش سریعتر حجم های بزرگتری از اطلاعات جغرافیایی شد. امروزه توسعه تکنیک های عکسبرداری هوائی و سنجش از دور، تحولی عظیم در جمع آوری و تهیه داده های جغرافیایی سریع تر از آنکه بتوانند تجزیه و تحلیل شوند، جمع آوری می گردند.

تا قبل از بوجود آمدن کامپیوتر ها، داده های جغرافیایی بطور سنتی با استفاده از نقشه ها و بصورت نقاط، خطوط و سطوح ترسیم شده بر روی کاغذ و یا فیلم، نشان داده می شدند عوارض ارائه شده در نقشه توسط سمبل ها و رنگهایی که در لژند نقشه تشریح می شدند، مشخص گردیده و گاهی هم با نوشتار همراه بودند. بدین ترتیب نقهش و اطلاعات جانبی مربوط به آن، پایگاه داده های جغرافیایی را تشکیل می داد. نقشه های تماتیک منابع طبیعی بعنوان ابزاری برای ثبت و طبقه بندی مشاهدات مورد استفاده قرار می گرفت. آنالیزها بیشتر بصورت کیفی بوده و با بررسی های بصری انجام می شد. آنالیزهای کمی صرفاً‌ با استفاده از خط کش جهت اندازه گیری فواصل و پلانیمتر برای اندازه گیری مسافت ها انجام می گرفت.

گر چه بازیابی حجم کوچکی از داده ها با در نظر گرفتن فقط بعضی از ارتباطات مکانی بین عوارض نسبتاً‌ ساده بود، اما وقتی که حجم وسیعی از دادهها مطرح می شد این روش ها عملی و ممکن نبودند.

در دهه ۱۹۷۰ بدلیل امکان دسترسی به کامپیوترهای مناسب، تکنولوژی لازم برای کار با داده های مکانی (spatial Data) به وجود آمد و سیستم های اطلاعات جغرافیایی برای فراهم آوردن قدرت تجزیه و تحلیل حجم های بزرگ داده های جغرافیایی توسعه یافتند.

یک نقشه بر روی کاغذ به آسانی می تواند تهیه گردد و مقدار قابل ملاحظه ای اطلاعات مکانی را بطور فشرده و قابل دسترس ارائه دهد، اما به هر حال محدودیت های مهمی نیز دارد. مثلاً‌ داده هایی که برای تهیه نقشه مورد استفاده قرار می گیرند، معمولاً باید ژنرالیزه شوند (یعنی داده ها باید با جزئیات کمتری نشان داده شوند) بطوری که نقطه براحتی قابل خواندن باشد. مسئله دیگر در مورد سطوحی است که در مقیاس نقشه وسیعع بوده و در چند شیت نقشه نمایش داده می شوند. شیت های مجاور ممکن است در لبه ها و با یکدیگر جور (Match) نشوند، و وقتی که منطقه مورد مطالعه در لبه شیت قرار گرفته باشد معمولاً‌با اشکالاتی مواجه می شویم که گاهی ممکن است مجبور به ترسیم مجدد نقشه گردیم. از طرف دیگر به روز رسانی نقشه (Updating) فرایندی است که به هزینه زیادی نیاز دارد. برای اعمال تغییرات در نقشه بایستی فیلم های اصلی نقشه بطور دستی تصحیح گردید، و نقشه ها مجدداً‌ چاپ شود. از آنجا که این عملیات وقت گیر می باشد لذا نگهداری داده ها به روز (Updated Data) در نقشه های کاغذی به راحتی میسر نیست. بازیابی حجم کوچکی از اطلاعات از نقشه های کاغذی نسبتاً‌ آسان است اما بازیابی اطلاعات زیاد و ترکیب اطلاعات مکانی از نقشه های مختلف یک فرآیند مشکل و گران قیمت است. در طی دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ نیاز به ارزیابی و تجزیه و تحلیل مجموعه های مختلف داده های جغراقیایی بطور یکجا، که برای برنامه ریزی های صحیح و اصولی ضروری بود، شدیداً احساس شد. ترکیب داده ها با استفاده از نقشه های کاغذی امکان پذیر بوده و با روی هم قرار دادن نسخه های ترانسپارانت از نقشه های مختلف بر روی میز روشن و تجزیه و تحلیل بصری می توان وجود یا عدم وجود همزمان شرایط مورد نظر را بررسی کرده و محدوده مناطقی که به طور همزمان دارای این شرایط می باشند را روی ترانسپارانت دیگری ترسیم نمود. اما این رشو وقتی که تعداد نقشه ها و تعداد شرایط مورد نظر افزایش می یابند بسیار وقت گیر و حتی غیر ممکن می گردد.

بدین ترتیب در ایالات متحده کار بر روی اولین سیستم اطلاعات جغرافیایی در اواسط دهه ۱۹۶۰ شروع شد. همچنین سیستم اطلاعات جغرافیایی کانادا (CGIS) نیز در همین سالها توسعه یافت. در این سیستم ها عکس های هوائی، نقشه های موجود و همینطور اطلاعات کشاورزی، جنگلداری، خاک و زمین شناسی به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفتند. این سیستم ها از اوائل دهه ۱۹۷۰ عملی شده و باعث کسب تجربیات بسیار گران بهایی درباره چگونگی اجرای یک GIS شدند. گسترش سریع تکنولوژی کامپیوتر د ردو دهه گذشته سبب ارتقاء سیستم های اطلاعات چغرافیای از شکلب اولیه به سیستم ها یکاممل امروزی که داراری قابلیتهای بسیار می باشند، شده است. سیستم های اطلاعات جغرافیایی امکان نگهداری به روز داده های زمین مرجع (Georeferenced Data) و نیز امکان ترکیب مجموعه داده های مختلف بطور موثر و مفید فراهم می سازند. در این سیستم ها می توان نقشه های منفرد (single map) را سریع و با هزینه کم تولید نمود. از آنجا که آنالیز مجدد (Re-Analyzing) در این سیستم ها نسبتاً‌ ارزان و سریع می باشد لذا میتوان برای طراحی های پیچیده، حالتهای مختلف را آنالیز و بررسی نموده و نهایتاً‌ با مقایسه نتایج این آنالیزها به نتیجه مطلوب رسید. در حالیکه انجام این عمل بطور دستی بر روی نقشه های کاغذی، کار بسیار وقت گیر و پرهزینه ای می باشد.

۲-   GIS و اجزاء آن

GIS چیست؟

تعریف اول:

 GIS مجموعه ای از امکانات برای جمع آوری، ذخیره، بازیابی، آنالیز، تبدیل و نمایش داده های مکانی از جهان واقعی برای مقاصد ویژه. Burrough 1988

تعریف دوم:

GIS یک سیستم کامپیوتری است که چهار قابلیت اساسی را در رابطه با داده های زمین مرجع (Georeferenced) فراهم می آورد: Aronoff 1989

 1. وروردی داده ها (input)
 2. مدیریت داده ها که عبارتست از ذخیره و بازیابی داده ها (Data Storage And Retrieval)
 3. پردازش و تجزیه و تحلیل داده ها (Manipulation And Analysis)
 4. خروجی داده ها (Output)

تکنولوژی GIS آمیزه ای است از عملیات متعارف بانکهای اطلاعات توام با تصور و تجسم بی نظیر و استفاده از محاسن آنالیز جغرافیایی که به صورت نقشه ها ارائه می شود.

۳-   اجزاء GIS

یک GIS موثر و عملی ترکیبی است از پنج جزء: سخت افزار، نرم افزار، اطلاعات، افراد و روشها.

۳-۱- سخت افزار (Hradware)

سخت افزار، کامپیوتر و تجهیزات جانبی است که GIS مورد استفاده قرار میدهد. پلاتر، اسکنر، دیجیتازر و GPS از جمله تجهیزات جانبی است که در سیستم مورد استفاده قرار می گیرد. امروزه نرم افزارهای GIS با طیف وسیعی از سخت افزارها ارتباط برقرار می کنند.

۳-۲- نرم افزار (Software)

نرم افزار GIS توابع و امکانات مورد نیاز برای ذخیره، آنالیز و نمایش اطلاعات جغرافیایی را مهیا میسازد. ملزومات کلی یک نرم افزار عبارتند از:

 1. امکانات لازم برای ورود و تصحیح اطلاعات.
 2. سیستم مدیریت بانک اطلاعات.
 3. توان لازم برای پشتیبانی آنالیز- پرسش و در معرض دید قرار دادن اطلاعات جغرافیایی.
 4. سیمای گرافیکی مناسب برای دسترسی راحت به امکانات.

۳-۳- داده (Data)

یقیناً‌ مهمترین جزء یک GIS اطلاعات جغرافیایی و جداول مربوط به آن را می توان تهیه و یا ز شرکتهای تولید کننده خریداری کرد. GIS اطلاعات مکانی و دیگر منابع اطلاعات را تلفیق می کند. طبق برآورد های انجام شده بیش از ۸۵ درصد زمان یک پروژه GIS به جمع آوری و ورود اطلاعات اختصاص دارد و از نظر هزینه بین ۵ تا ۱۰ برابر سخت افزار مورد نیاز می باشد.

۳-۴- افراد (People)

بدون در نظر گرفتن افرادی که سیستم را در توسعه کاربردهای آن برای حل مسائل و مدیریت می کنند، GIS  قدری محدود می شود. کاربران عبارتند از متخصصین فن که طراحی و تعیین سیستم را بعهده دارند تا کسانی که در کارهای روزمره استفاده می کنند.

۳-۵- روشها (Methods)

یک GIS موفق آنست که بتواند بر اساس یک برنامه حرفه ای طراحی شده، متدها و روشهای عملی مربوط به هر سازمان را بخوبی بکار گیرد.

۴-   GIS چگونه کار می کند؟

یک GIS اطلاعات مربوط به محیط را به عنوان مجموعه لایه های موضوعی را که توسط اطلاعات جغرافیایی با همدیگر ارتباط برقرار کرده، ذخیره می نماید.

این مفهوم ساده و روان اما بی نهایت قوی بگونه ای فوق العاده با ارزش، زمینه حل خیلی از مسائل واقعی را فراهم آورده است. از ردیابی وسایط نقلیه برای حل مسائل ترافیکی تا مدل کردن چرخش اتمسفر در کره زمین .

 

۴-۱- مرجع های جغرافیایی

اطلاعات جغرافیایی یا دارای مرجع جغرافیایی صریح مثل طول و عرض هستند و یا دارای مختصات شبکه ملی و یا مرجع مجازی مثل آدرس و کد پستی و…

یک روند رایانه ای که اططلاحاً Geocodig نامیده می شود برای ایجاد مرجع های جغرافیایی مشخص از مرجع های مجازی بکار می رود. این مرجع های جغرافیایی به کاربر اجازه می دهد تا عارضه هایی از قبیل موقعیت شبکه آبراهه و یا موقعیت جنگل را منطبق بر سطح زمین کرده ومورد آنالیز قرار دهد.

۴-۲- مدلهای رستری و وکتوری

اساساً‌ سیستمهای اطلاعات جغرافیایی با دو مدل جغرافیایی مختلف کار می کند. مدل وکتوری و مدل رستری در سیستمهای اطلاعات جغرافیایی اطلاعات مربوط به نقاط، خطوط و پلی گونها، ثبت شده و به عنوان مجموعه ای از مختصات ذخیره می شود.

موقعیت یک عارضه نقطه ای مثل یک چاه یا یک ایستگاه بارندگی با یک نقطه توضیح داده می شود. موقعیت یک عارضه خطی مثل گسل و یا رودخانه به صورت مجموعه ای از مختصات نقطه ذخیره می شود. عارضه های سطحی مثل محدوده یک حوضه آبریز و یا محدوده یک سازند زمین شناسی به صورت یک حلقه بسته مختصات ذخیره می شود. مدل وکتوری برای نمایش عارضه هایی مثل خط و نقطه بی نهایت مفید می باشد حال آنکه برای تشریح عارضه هایی که تغییرات پیوسته دارند از قبیل نوع خاک و یا پوشش گیاهی چندان مفید نمی باشد.

مدل رستری برای مدل کردن عارضه های پیوسته بوجود آمده است. یک تصویر رستری مجموعه ای از سلول های چهارگوش را شامل می شود که وقتی در کنار هم قرار می گیرند ایجاد یک تصویر و یا نقشه می کنند.

۵-   وظایف GIS

سیستم های اطلاعات جغرافیایی که برای مقاصد عمومی طراحی شده اند ضرورتاً‌ باید قادر به اجرای پنج مرحله اساسی باشند.

 1. ورودی
 2. تجدید نظر
 3. مدیریت
 4. پرسش و آنالیز
 5. به رؤیت رساندن

۵-۱- ورودی

قبل از اینکه داده های جغرافیایی بتواند در محیط GIS مورد استفاده قرار گیرد باید به یک فرمت عددی مناسب تبدیل شود. مراحل تبدیل داده ها از نقشه ها به فایلهای کامپیوتر Digitizing نامیده می شود. تکنولوژی مدرن GIS این مراحل را برای پروژه های بزرگ به صورت کاملاً‌ اتومات (به کمک Scanner) انجام می دهید. امروزه خیلی از اطلاعات جغرافیایی در فرمت های قابل استفاده قبلاً‌ تهیه شده است. این اطلاعات از طریق شبکه های توزیع قابل دریافت بوده و مستقیماً‌به محیط GIS وارد می شود. امروزه با گسترش شبکه اینترنت شاهد ایجاد سایتهای متعددی می باشیم که با هدف تهیه و توزیع لایه های اطلاعاتی راه اندازی شده اند.

Internet GIS یا Web GIS نیز در همین راستا بوجود آمده است. تعدادی از لایه ها نیز ممکن است بسته به نیاز در هر سازمان تهیه گردد.

۵-۲- تجدید نظر در دستکاری

برای سازگار شدن اطلاعات با سیستم شما ممکن است اطلاعات مورد نیاز برای یک پروژه GIS نیاز به تبدیل شدن داشته باشد. بعنوان مثال اطلاعات در مقیاسهای مختلفی هستند (فایل مربوط به زمین شناسی در مقیاس ۱۰۰۰۰۰ و محدوده کاربری اراضی در مقیاس ۵۰۰۰۰ و…) قبل از اینکه این اطلاعات بتوانند در هم آمیخته شوند باید به یک مقیاس تبدیل شوند این کار می تواند بطور موقتی انجام گیرد. تبدیل اطلاعات بمنظور نمایش و یا برای آنالیز صورت میگیرد. تکنولوژی GIS ابزار کارآمدی را برای تغییر دو دستکاری در اطلاعات مکانی و برای خارج کردن اطلاعات غیر ضروری ارائه می دهد.

۵-۳- مدیریت

برای پروژه های کوچک GIS، ذخیره اطلاعات جغرافیایی به صورت یک فایل ساده ممکن است کافی بنظر برسد ولی وقتی که حجم اطلاعات و تعداد استفاده کنندگان افزایش می یابد بهتر است تا از سیستم مدیریت بانک اطلاعات (DBMS) در ذخیره، سازماندهی و مدیریت داده ها استفاده شود. طراحی های گوناگونی برای سیستم مدیریت بانک اطلاعات وجود دارد ولی در GIS وابستگی اطلاعات در مفیدترین حالت آن طرح شده است. در این طراحی داده ها به صورت مجموعه ای از جداول ذخیره می شوند. فیلدهای مشترک در جداول مختلف برای ارتباط به همدیگر مورد استفاده قرار میگیرد. این طراحی ساده بخاطر انعطاف پذیری و محدوده وسیع کاربرد، بطور فزاینده ای مورد استفاده قرار گرفته است.

۵-۴- پرسش و آنالیز

وقتی که شما یک GIS تابع پذیر را در اختیار دارید و اطلاعات جغرافیایی را در آن مدیریت می کنید می توانید سوالات سادهای از این قبیل بپرسید:

چند کیلومترمربع از آبخوان فاقد کیفیت برای شرب  است؟

چه درصدی از اراضی در شیب کمتر از ۱۰ درصد قرار دارند؟

ایستگاه های باران سنجی ثبات در کجا واقع می شوند؟

و یا سوالات تحلیلی از قبیل:

موقعیت های مناسب برای حفر چاههای جدید کجاست؟

تیپ خاک قالب در اراضی حوضه اترک چیست؟

حریم رودخانه، قنات و یا چاه کجاست؟

مقدار و سمت توسعه جبهه آلوده کننده سفره در طی یک دوره زمانی معین چقدر بوده است؟

و یا حتی ساخت یک بزرگراه چه اثری بر روی ترافیک خواهد داشت؟

GIS هم امکان پرسش سوالات ساده، هم ابزار لازم برای تحلیلهای پیچیده را مهیا می سازد. تکنولوژی GIS وقتی ارزش واقعی خودش را پیدا می کند که در آنالیز اطلاعات جغرافیای برای یافتن یک روند مورد استفاده قرار بگیرد. سیستم های اطلاعات جغرافیایی مدرن دارای تعداد زیادی از ابزارهای تحلیلی قوی هستند. در ادامه به دو مورد آن اشاره می گردد.

*تجزیه و تحلیل های مکانی

-         چند حلقه چاه  در حریم ۷۰۰ متری پیزومترها واقع می شود؟

-         چه تعداد ایستگاههای باران سنجی در ۱۰۰ کیلومتری شهر تهران قرار گرفته است؟

-         چه سطحی از آبخوان در اثر ۲۰۰ متر هجوم آب شور دریا تخریب خواهد شد؟

-         چه تعداد از چشمه ها در مجاورت گسلها واقع شده اند؟

GIS برای پاسخ به چنین سوالاتی از پروسه ای که Buffering نامیده می شود استفاده می کند.

 

*آنالیزهای تلفیقی

پروسه ای که طی آن از لایه های متعددی برای یک هدف خاص استفاده می شود تلفیق (Overlay) نامیده می شود. نرم افزارهای GIS امکان استفاده از هر مدل تجربی و یا فیزیکی را در تلفیق بوجود می آورند.

در حالتهای ساده انجام این پروسه ملموس بنظر می رسد اما در محاسباتی که بیش از یک لایه اطلاعاتی برای اتصال به یکدیگر و یافتن خروجی میباشد، کار سختی است که GIS به آسانی انجام می دهد. مثلاً تلفیق یا اتصال مکانی لایه خاک، شیب، پوشش..

 

۵-۵- به رؤیت رساندن

نتیجه نهایی خیلی از انواع عملیات جغرافیایی بهتر است به صورت نقشه و یا گراف باشد. نقشه ها در ارائه و ارتباط اطلاعات جغرافیایی کارآمدتر از هر نوع دیگر نمایش اطلاعات است. هزاران سال است که کارتوگرافرها کار تهیه نقشه را بر عهده داشته اند و حال GIS ابزار جدید و دقیقی را برای توسعه هنر و علم کارتوگرافی ارائه می دهد. نقشه ها می توانند به همراه گزارش، نمایش سه بعدی، تصاویر، عکس و غیره به نمایش درآیند.

۶-   تکنولوژیهای مرتبط

سیستمهای اطلاعات جغرافیایی بصورت تنگاتنگی وابسته به چندین نوع دیگر سیستم های اطلاعاتی هستند. اما این GIS است که توانایی تصحیح و تحلیل اطلاعات جغرافیایی را دارد. اگر چه قاعده صریح و مشخصی درباره تقسیم بندی سیستم های اطلاعاتی وجود ندارد ولی با این حال مباحث ذیل کمک خواهد کرد به تمایز GIS از نرم افزارهای طراحی CAD، سنجش از دور، سیستمهای مدیریت بانک اطلاعات و GPS.

6-1- CAD

سیستم CAD یک نرم افزار طراحی بوده و برای تهیه طرحهای ساختمانی و سازه های مشابه استفاده می شود. در این سیستم اجزاء مشخصی که قبلاً تعریف شده در کنار هم قرار گرفته تا کل سازه مورد نظر بوجود آید. این سیستم ها از قواعد مشخصی برای چگونگی قرار گرفتن اجزاء پیروی می کنند و قدرت تحلیلی محدودی هم دارند. سیستم های CAD برای حمایت نقشه ها توسعه داده شده است. اما محدودیتهای ساختاری در تجزیه و تحلیل بانکهای اطلاعات جغرافیایی دارد.

۶-۲- سنجش دور(RS)

سنجش از دور عبارت است از هنر و علم اندازه گیری قابلیتهای زمین با استفاده از سنجنده هایی از قبیل دوربین که توسط هواپیما حمل می شود، گیرنده های سیستم موقعیت جهانی (GPS) یا ماهواره ها.

این سنجنده ها اطلاعات را به صورت تصویر و عکس جمع آوری کرده و آن را برای پردازش و آنالیز و رؤیت آماده می سازند. فقدان مدیریت قوی اطلاعات جغرافیایی و عملیات تحلیلی مانع از آن است که به عنوان یک GIS واقعی نامیده شود. موضوع استفاده از عکسهای هوایی به سال ۱۹۴۳ و برای مقاصد نظامی مربوط می شود. این تکنیک هنوز هم مورد استفاده کارشناسان در رشته های مختلف می باشد. و حتی با ابداع اسکنر و سیستم های اطلاعات جغرافیایی که امکان ارتباط مکانی را فراهم آورده بر ارزش آن افزوده شده است.

در همین راستا و به منظور کسب اطلاعات بیشتر و توسعه کاربرد این اطلاعات ماهواره های اطلاعاتی مختلفی طراحی و در مددار قرار گرفته است. امروزه تعداداین ماهواره ها رو به فزونی گذاشته و با توجه به نوع مطالعات از آنها استفاده می شود. این داده ها مستقیماً در GIS قابل پردازش بوده و با اتکا بر دانش امواج الکترومغناطیس اطلاعات گرانبهایی از طبیعت در اختیار قرار می دهد.

۶-۳- سیستم مدیریت بانک اطلاعات (DBMS)

سیستمهای مدیریت بانک اطلاعات در ذخیره و مدیریت همه انواع اطلاعات از جمله اطلاعات جغرافیایی توانایی خاص دارند. سیستمهای مدیریت بانک اطلاعات برای ذخیره و بازیابی مجدد داده ها بهینه سازی می شوند و به همین منظور خیلی از سیستمهای اطلاعات جغرافیایی به آن اتکا کرده اند.

۷-   بخشی از خدمات قابل ارائه توسط GIS

7-1- انجام تجزیه و تحلیل و پرسشهای جغرافیایی.

توانایی جستجوی مکانی در GIS و اجرای پرسشهای جغرافیایی ما را قادر می سازد تا در مقوله های مختلفی از آن بهره گیری نماییم. در اینجا به نمونه هایی از آن اشاره می گردد.

-         تهیه بانک اطلاعات وایجاد سامانه مدیریت منابع آب در دشتها و حوضه های آبریز.

-         مشخص نمودن اراضی مناسب برای توسعه.

-         جستجو برای ارتباط میان پوشش گیاهی، خاک و آب و هوا.

-         مشخص نمودن سطوح همزمان تمرکز در یک حوضه آبریز.

-         مطالعات کامل فیزیوگرافی، هواشناسی و هیدرولوژی حوضه ها و تشکیل بانک اطلاعات مربوطه.

-         مطالعات جامع و فرسایش در مقایس ملی، استانی و حوزه ای.

-         آنالیز هرز آب در سطح حوزه های آبریز.

-         مکان یابی موقعیت سدها و محاسبه حجم آبگیری.

-         پهنه بندی ریسک زمین لغزش.

-         پهنه بندی ریسک زلزله.

-         پهنه بندی ریسک آلودگی آبخوان(Vulnerability)

-         و غیره و…

۷-۲- توسعه جامع سازمانی

خیلی از سازمانهایی که GIS را بکار بسته اند به این نتیجه رسیده اند که یکی از منافع اصلی این است که مدیریت در منابع و سازمان خودشان توسعه پیدا کرده است.

علت این موضوع آن است که GIS قادر است مجموعه اطلاعات را از طریق داده های جغرافیایی به همدیگر ارتباط دهد و در اطلاع رسانی و ارتباطات داخلی تسهیل ایجاد کند. این عمل هر چند با مقاومت سنت گرایان روبرو می شود لیکن منجر به آشکار شدن اشکالات و نواقص اطلاعات شده و با رفع آن سیستم و نظام اطلاعاتی بهبود می یابد.

۷-۳- تصمیم گیری بهتر

این مثل قدیمی که: اطلاعات بهتر به تصمیم بهتر راهنمایی می کند، بعنوان یک واقعیت در مورد GIS و سایر سیستمهای اطلاعات صدق می کند. البته یک GIS به صورت اتومات قادر به تصمیم گیری نیست ولی ابزاری است برای تجزیه و تحلیل و پرسش و تهیه نقشه در حمایت و پشتیبانی از یک پروسه تصمیم گیری. بدیهی است توان و قابلیت کاربر در پویایی سیستم بسیار مؤثر می باشد.

تکنولوژی GIS در انجام وظایفی چون ارائه اطلاعات، تحقیقات و برنامه ریزی و کمک به حل مسائل کمک آموزشی کاملاً موفق بوده است.

۷-۴- تهیه نقشه

نقشه ها در GIS جایگاه ویژه ای دارند. پروسه تهیه نقشه با GIS خیلی انعطاف پذیرتر از روش سنتی دستی و یا رویه اتومات کارتوگرافی است. کارتوگرافی بر مبنای GIS دارای این ویژگی است که محدودیتی در مقیاس نبوده و پیوسته می باشد و هر زمان که بخواهیم می توانیم اطلاعات مورد نیاز را در رنگ و ترکیب دلخواه ببینیم. مرکز نقشه می تواند در موقعیت دلخواه بوده و در هر مقیاس و سیمبولهای مورد استفاده برای نمایش اطلاعات به شکل دلخواه و مناسب باشد. کاراکترهای اطلسها و سریهای نقشه ها می توانند در کامپیوتر کدگذاری شده و آخرین مرحله با تولیدات بانک اطلاعات مقایسه شوند. انعطاف پذیری و سهولت نگهداری اطلاعات از محاسن بارز در کارتوگرافی بکمک GIS  است.

 پستهای مرتبط

یک دیدگاه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نمی شود.

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>